ЛАТИНСЬКА МОВА

На сьогоднішній день латинська мова широко застосовується в медицині (на рівні міжнародної термінології та рецептури), є мовою католицької церкви, а також обов’язковою навчальною дисципліною у підготовці юристів, філологів, філософів, теологів, біологів. Вона була і залишається основою класичної гуманітарної освіти.

Завданнями курсу “Латинська мова” є:
1) розвинути уміння читати, перекладати та аналізувати оригінальні античні та середньовічні твори, адаптовані тексти міфологічного та історичного змісту;
2) формувати здатність продуктивно використовувати знання латинської лексики як невичерпного джерела для формування наукової термінології, що постійно поширюється у зв’язку з розвитком науки й техніки;
3) навчити основам анатомічної, клінічної і фармацевтичної термінології на базі латинської морфології і латино-грецького лексичного фонду;
4) здобути навички утворення латинських медичних найменувань, оволодіти основами медичної термінології;
5) здатність використовувати здобуті знання з латини у практичній та науковій діяльності.

Курс викладає Ірина Миколаївна Борбенчук