ІСПАНСЬКА  МОВА

Пропонується вивчення іспанської мови у групах володіння мовою від початківців (рівень А1) до професійного рівня (рівень C2) за такими напрямами:

  • загальна мовна підготовка, формування навичок і вмінь практичного володіння іспанською мовою на всіх рівнях Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: читанні, аудіюванні, письмі та говорінні;
  • інтенсивний курс підготовки до складання іспитів з іспанської мови на всіх рівнях Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (Instituto Cervantes A1 – C2, Test DELE);
  • визначення рівня володіння іспанською мовою;
  • спеціальна іспанська мова (економіка, право, медицина, суспільно-політична галузь тощо);
  • підготовка до вступу до магістратури та здобувачів наукового ступеня «доктор філософії» (формування комунікативної компетентності у науковій та професійній сферах, академічне письмо, переклад та реферування наукової літератури).

Вивчення іспанської мови відбувається за новітніми вітчизняними та зарубіжними методиками з використанням підручників з аудіо- та відеопідтримкою іспанських видавництв (Anaya, Edelsa, Edinumen) та сучасних телемедійних засобів (комп’ютер, Інтернет, інтерактивна дошка).

Курс викладає Іващенко Олександра Григорівна