ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ ГРАМАТИКИ

Практичний курс англійської граматики орієнтований на слухачів будь-якого рівня підготовки та володіння мовою: від початківців (рівень А1) до професійного рівня (рівень C2).
Метою курсу є забезпечення функціонально коректного використання граматичних структур англійської мови в різних комунікативних ситуаціях, а також у професійній діяльності слухачів.

Робота на практичних заняттях курсу та під час тренінгів буде проводитися за такими темами:

  • Іменник. Граматичні категорії числа й відмінка.
  • Вживання артиклів (означений, неозначений, нульовий).
  • Прикметник, ступені порівняння. Прислівник.
  • Числівник. Займенник.
  • Службові частини мови.
  • Дієслово. Реалізація категорій числа й особи, часу, стану, виду, тривалості й перфекту (часової співвіднесеності).
  • Особливості актуалізації умовного способу дії.
  • Модальні дієслова: семантичні, морфологічні та синтаксичні властивості.
  • Функціонування інфінітива, герундія та дієприкметників теперішнього й минулого часу.
  • Синтаксична структура англійського речення.

Опрацювання практичного курсу англійської граматики базується на новітніх вітчизняних і зарубіжних методиках з використанням підручників з аудіо- і відеопідтримкою британських видавництв та сучасних мультимедійних засобів.

Обсяг курсу визначається відповідно до рівня загальномовної підготовки слухача. Мінімальна тривалість курсу становить 32 академічні години, по 4 години на тиждень упродовж двох місяців. Тривалість заняття – 2 академічні години (по 45 хвилин).

Викладачі: Тараненко Лариса Іванівна, Гавриленко Валерія Миколаївна
Контактна інформація: litera@i.ua