29 жовтня в онлайн режимі проходитиме Міжнародна науково-практична конференція СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКА: ЛЮДИНА, ДЕРЖАВА, СОЦІУМ.

Захід організовують наступні ЗВО та організації:
Міжнародний університет фінансів
Львівський інститут ПРАТ«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»»
Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Центр досліджень соціально-демографічного розвитку та управління «ДЕМОС» при НУ«Львівська Політехніка»
Університет економіки в Бидгощі (Польща)
Львівський торговельно-економічний університет
Громадська організація «Академічний простір»
Громадська організація «Центр досліджень і моніторингу
якості та мобільності людських ресурсів»

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 Суспільні трансформації і проблеми соціалізації особистості
 Психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві
знань
 Історичний та політичний контексти суспільних трансформацій
 Соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі
 Безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах суспільних викликів і
трансформацій
 Управління фінансовими системами на мікро-, мезо- і макрорівніх
 Управління людськими ресурсами в сучасних організаціях
 Соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних
трансформацій

Для участі у конференції необхідно до 20 жовтня 2020 року подати електронною поштою в оргкомітет конференції електронні варіанти заявки на участь і матеріали доповіді. E-mail: popovych.mo@gmail.com (на конференцію)

За результатами роботи конференції буде підготовлений електронний варіант збірника матеріалів доповідей конференції і розміщений на офіційному сайті Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (http://li-maup.edu.lviv.ua) у рубриці «НАУКА. Результати наукової роботи. Наукові заходи».

Деталі, вимоги та зразок тез за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1gZV0CQz6q4Xd6W9rwT0IDPL-X44NN9nq/view?usp=sharing