Львівський інститут ПРАТ «ВНЗ «МАУП» Кафедра економіки та підприємництва, Міжнародний Університет Фінансів, Університет Економіки в Бигдощі (Польща), Львівський Торговельно-економічний Університет, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» Кафедра Теоретичної та Прикладної Економіки, Громадська Організація «Академічний Простір» запрошують науковців, викладачів ВНЗ, аспірантів, представників бізнесу, урядових та громадських структур взяти участь у роботі Міжнародної науково-практично інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи».

Участь у конференції безкоштовна.

Форма участі: дистанційна.

Метою конференції є обговорення та пошук рішень в економіці та управлінні в умовах системної кризи, обмін досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Економічна теорія та історія економічної думки.
  2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
  3. Економіка та управління національним господарством.
  4. Економіка та управління підприємствами.
  5. Гроші, фінанси і кредит.

Інформаційний лист