Міжнародний університет фінансів (далі МУФ) є складовою Навчально-методичного комплексу на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (далі КПІ ім.. Ігоря Сікорського) згідно з наказом Міністра освіти України від 20.08.1996 р. №277.

Згідно з  Положенням про Навчально-методичний комплекс та відповідних договорів, студенти та працівники МУФ мають право на використання матеріально-технічної бази КПІ ім.. Ігоря Сікорського для провадження освітньої діяльності та соціально-побутових потреб.

Студенти МУФ, які потребують поселення в гуртожиток  поселені в гуртожитки №4, 11 та 19 студмістечка  КПІ ім.. Ігоря Сікорського. при цьому житлова площа на одного здобувача вищої освіти становить не менше 6, 12 кв.м.

Інформація про гуртожитки, наявність вільних місць, умови та вартість проживання приведена  на сайті студмістечка НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, за цим посиланням:

https://kpi.ua/web_studmisto

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка за цим посиланням:

https://kpi.ua/admin-rule-hostel