Перелік акредитованих освітніх програм,  за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Бакалавр

Галузь знань Спеціальність
Освітня програма
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Можливість вступу для іноземців та осіб без

громадянства                         на форми навчання

Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Міжнародна економіка

Економіка підприємництва

70 +
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Корпоративні фінанси та фінансова аналітика 150 +
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління бізнесом та інноваціями

Менеджмент міжнародного бізнесу

100 +

 

Магістр

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Можливість вступу для іноземців та осіб без

громадянства                         на форми навчання

Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Міжнародна економіка

Економіка підприємництва

60 1,5 р;

1,5 р;

+
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Корпоративні фінанси та фінансова аналітика 150 1,5 р;

1,5 р;

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління бізнесом та інноваціями

Менеджмент міжнародного бізнесу

Бізнес-адміністрування

100 1,5 р;

1,5 р;

+