ДРУГА ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА – МАГІСТРАТУРА

Друга вища освіта – це не тільки другий диплом,
але і якісно новий рівень особистості

Міжнародний університет фінансів надає можливість  здобути другу вищу економічну освіту всім, хто має вищу освіту на рівні бакалаврату або магістратури,  хто прагне  отримати свіжу точку зору на виклики бізнесу, системні знання, новітній інструментарій в області стратегічного управління, лідерства, підприємництва, фінансів, бізнес аналітики, бізнес-комунікацій  та міжнародного бізнесу.
Під впливом розвитку інформаційних технологій, хмарних та інших потужних трендів електронного світу  радикально змінюються фінансові, маркетингові, менеджерські технології, ускладнюються обов’язки, розширюється спектр задач від виконання операційних завдань до участі в стратегічному та інвестиційному управлінні.
Завдяки новому розумінню новітніх технологій ведення бізнесу, важливості співпраці, довіри, створення інноваційного середовища в якому люди можуть ризикувати і вчитися на невдачах, розвитку дизийнерського та підприємницького мислення, незалежно від вибраної вами програми, ви будете готові до сміливих експерементів у бізнесі!

Здобути освітній ступінь магістра ви можете за наступними програмами:

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» (україномовна / англомовна)
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Програма «Економіка підприємництва»

Програмами МВА:

Tech MBA
МВА – Бізнес аналітика та  Big Data
FinTech MBA
МВА – Управління бізнесом  та трансформаційне лідерство

Переваги програм
1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
2.  Програми є практико-орієнтовані. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють брати участь у вирішенні реальних завдань компаній.
3. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.
4. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов.
Студенти можуть також факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
5. Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів.
6. Вечірні та суботні заняття дозволяють студентам вчитися і працювати одночасно. Студенти набувають корисні зв’язки для майбутньої кар’єри

Термн навчання: 2 роки

Форма навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Видається диплом державного зразка

Терміни подачі документів: до 30 вересня

УВАГА!!! ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Умови вступу

за результатами вступних випробувань з фаху  та іноземної мови

УВАГА!!!   При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь БАКАЛАВРА   за іншою спеціальністю складання єдининого вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО є ОБОВ’ЯЗКОВИМ.

При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь МАГІСТРА та освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТА  за іншою спеціальністю  вступний іспит з іноземної мови може складатися в Університеті

УВАГА!!! Для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ через https://ez.osvitavsim.org.ua/

Програма вступного випробування з фахового іспиту
Програма вступного випробування з іноземної мови

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)

Строки проведення вступних екзаменів

денна:
фахове вступне випробування – 17.08.2021
вступний іспит з іноземної мови– 18.08.2021

заочна:
фахове вступне випробування – І потік 17.08.2021; ІІ потік 19.10.2021
вступний іспит з іноземної мови– І потік 18.08.2021; ІІ потік 20.10.2021