ДРУГА ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА – МАГІСТРАТУРА

Друга вища освіта – це не тільки другий диплом,
але і якісно новий рівень особистості

Міжнародний університет фінансів надає можливість  здобути другу вищу економічну освіту всім, хто має вищу освіту на рівні бакалаврату або магістратури,  хто прагне  отримати свіжу точку зору на виклики бізнесу, системні знання, новітній інструментарій в області стратегічного управління, лідерства, підприємництва, фінансів, бізнес аналітики, бізнес-комунікацій  та міжнародного бізнесу.
Під впливом розвитку інформаційних технологій, хмарних та інших потужних трендів електронного світу  радикально змінюються фінансові, маркетингові, менеджерські технології, ускладнюються обов’язки, розширюється спектр задач від виконання операційних завдань до участі в стратегічному та інвестиційному управлінні.
Завдяки новому розумінню новітніх технологій ведення бізнесу, важливості співпраці, довіри, створення інноваційного середовища в якому люди можуть ризикувати і вчитися на невдачах, розвитку дизийнерського та підприємницького мислення, незалежно від вибраної вами програми, ви будете готові до сміливих експерементів у бізнесі!

Здобути освітній ступінь магістра ви можете за наступними програмами:

Спеціальність 051 «Економіка»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»

Програмами МВА:

Tech MBA
МВА – Бізнес аналітика та  Big Data
FinTech MBA
МВА – Управління бізнесом  та трансформаційне лідерство

Переваги програм
1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
2.  Програми є практико-орієнтовані. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють брати участь у вирішенні реальних завдань компаній.
3. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.
4. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов.
Студенти можуть також факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
5. Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів.
6. Вечірні та суботні заняття дозволяють студентам вчитися і працювати одночасно. Студенти набувають корисні зв’язки для майбутньої кар’єри
Термн навчання: 1 рік 6 місяців

Форма навчання:
•  денна (формат навчання: блочно-модульний)
•  заочна (формат навчанн: двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30)

Видається диплом державного зразка

Терміни подачі документів:

Прийом заяв і документів на основі диплома бакалавра:

1 чергова сесія: 31 липня – 21 серпня
2 чергова сесія: 01 вересня – 28 вересня
3 чергова сесія: 29 вересня – 26 жовтня
4 чергова сесія: 01 листопада – 28 листопада

Прийом заяв і документів на основі диплома магістра або спеціаліста:

1 чергова сесія: 31 липня – 7 серпня
2 чергова сесія: 01 вересня – 19 вересня
3 чергова сесія: 29 вересня – 17 жовтня
4 чергова сесія: 01 листопада – 17 листопада

Строки проведення вступних екзаменів

Вступний іспит з іноземної мови замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводиться:

1 чергова сесія: 9 серпня – 10 серпня
2 чергова сесія: 20 вересня – 26 вересня
3 чергова сесія: 18 вересня – 24 жовтня
4 чергова сесія: 20 листопада – 24 листопада

Умови вступу

При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь МАГІСТРА та освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТА  за іншою спеціальністю  замість єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) можна втупати за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового іспиту, який складатися в Університеті.

Програма вступного   фахового іспиту
Програма вступного іспиту з  іноземної мови

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 204 97 27,  (050) 413 43 46, (067) 323 02 99
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)