Форми навчання: з відривом та без відриву від виробництва на умовах контракту.
Навчання з відривом та без відриву від виробництва, у тому числі прикріплених до аспірантури як здобувач, триває 4 роки.

За всіма довідками необхідно звертатися до відділу аспірантури:
Застуаник завідувача відділом аспірантури Джадан Ірина Миколаївна
тел. (044) 277 43 28, (097) 149 28 22
м.Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 1 (ліве крило)

Аспірантура МУФ

Для бажаючих вступити до аспірантури  для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії (PhD) Міжнародний університет фінансів пропанує наступні спеціальності:

 • Спеціальність 051 “Економіка”, освітньо-наукова програма “Економіка” 
 • Спеціальність 073 “Менеджмент”, освітньо-наукова програма “Менеджмент та бізнес-адміністування” 

До аспірантури приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву про прийом до аспірантури аспірантури на ім’я ректора (заповнюється в приймальній комісії);
 • фото 4х6 (4 шт.);
 • копії диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до диплому;
 • особовий листок з відділу кадрів (заповнюється в приймальній комісії);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
 • список опублікованих наукових праць (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності (20-25 стор.);
 • копію паспорту;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • трудову книжку (при вступі до аспірантури на навчання з відривом від виробництва), подається з дати зарахування до аспірантури.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити з іноземної мови та спеціальності.
У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру.

Документи для вступу до аспірантури подаються :
І етап:  до 11  квітня
ІІ етап: до   20 жовтня

Правила прийому до аспірантури Міжнародного університету фінансів