Підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ

Міжнародний університет фінансів проводить підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін за спеціальностями:

  • Економіка
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Менеджмент

Університет також забезпечує підвищення кваліфікації викладачів за дисциплінами:

Гроші і кредит, Економічна безпека, Електронний бізнес та WEB-технології , Інвестиційне проектування, Інвестиційний аналіз, Корпоративні фінанси, Лідерство та HR-менеджмент, Міжнародні валютно-фінансові відносини, Проектний аналіз, Стратегічний менеджмент, Управління змінами, Управління проектами, Фінанси корпорацій та оцінка активів, Фінансовий аналіз, Фінансовий менеджмент  та інші.
Формат навчання – дистанційний (без відриву від виробництва) з використанням платформи дистанційного навчання «Віртуальний Міжнародний університет фінансів».

Навчальною програмою передбачено:

  • ознайомлення з навчально-методичним комплексом дисциплін за вказаними спеціальностями;
  • індивідуальні тренінги та консультації в режимі on-line, спілкування у форумі з колегами з інших навчальних закладів;
  • тренінгові методи навчання з використанням сучасних інформаційних технологій (SAP, Project Management);
  • відвідування занять викладачів (за згодою);
  • ознайомлення з сучасною навчально-методичною літературою;
  • ознайомлення з технологіями дистанційного навчання.

Термін навчання – 4 тижні (3 або 4 кредити ECTS)

Програма “Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності”

Формат навчання – очний, дистанційний
Вартість навчання складає 2900 грн.

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Для проходження стажування необхідно заповнити реєстраційну форму.
Базові вимоги до слухачів: вища освіта, практична робота викладачем.
Навчання здійснюється після укладання договору між університетом та замовником.

Підвищення кваліфікації за міжнародним сертифікаційним курсом SAP TERP10 «Інтеграція бізнес-процесів»
В рамках програми Університетський альянс SAP при Міжнародному університеті фінансів студентам, аспірантам та викладачам Вашого університету надається можливість пройти навчання за міжнародним сертифікаційним курсом SAP TERP10 «Інтеграція бізнес-процесів».
За підсумками курсу слухачі навчаться: працювати разом з відповідальними консультантами і членами проектної групи в окремих ERP-областях; розуміти принципи взаємодії основних інтеграційних бізнес-процесів в рамках SAP ERP в наступних областях: Закупівлі, Виробництво, Планування, Управління проектами, Продажі, Сервісне обслуговування клієнтів, Управління основними засобами підприємства, Фінанси, Управління людським капіталом і Аналітика.
Слухачам, що успішно склали сертифікаційний екзамен, видається сертифікат компанії SAP AG (SAP Certified Business Associate with SAP ERP 6.0) та свідоцтво про підвищення кваліфікації Міжнародного університету фінансів.
Вартість двотижневого навчання – 500 Євро (в гривнях, по курсу НБУ). Сертифікаційний екзамен проводить компанія SAP, вартість сертифікації 142 Євро.
Додаткова інформація та реєстрація на курс

Адреса: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп.1 НТУУ «КПІ» (ліве крило)
Довідки за телефонами: тел. (044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22 тел./факс (044) 277 43 29. Е-mail: kamyanska@iuf.edu.ua

Заява
Направлення на підвищення кваліфікації
Індивідуальний план
Звіт
Реєстрація (анкета учасника)