2016 р. – 2017 р.
 • Відкрито аспірантуру для підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент».
 • Підписано угоду про співпрацю і стратегічне співробітництво з Університетом економіки м. Бидгощ, Польща (Wyższа Szkołа Gospodarki, Bydgoszcz, Polska).
 • Започатковано співпрацю з Центром міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
 • Проведено першу Обласну та міську учнівську Інтернет-олімпіаду з основ економіки.
 • Створено нові освітні програми магістерської підготовки: «Міжнародні фінанси», «Корпоративні фінанси», «Фінансова аналітика», «Фінансовий інжиніринг», «Управління бізнесом в індустрії здоров’я та краси», «Управління в індустрії туризму», «Економіка та управління в рітейлі», «Електронний бізнес», «Міжнародний бізнес», «Стратегічне управління бізнесом».
 • Створено нові освітні програми бакалаврської підготовки: «Міжнародний бізнес та аналітика», «Економіка підприємництва», «Управління бізнесом», «Фінансова аналітика», «Фінанси підприємства».
 • Запроваджено нові та оновлено існуючі програми МВА за напрямом «Менеджмент»: МВА «Трансформація та розвиток бізнесу: нові рішення», МВА «Управління інвестиціями», МВА «Фінанси та банки».
2015 р. – 2016 р.
 • Відкрито аспірантуру за науковою спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.
 • Створено науковий журнал «Підприємництво та інновації».
 • Вперше розпочала роботу Рада молодих учених Університету.
 • Створено нову освітню програму магістерської підготовки «Міжнародна економіка».
 • Створено нові освітні програми бакалаврської підготовки: «Міжнародна економіка», «Туризм».
2013 р. – 2014 р.
 • Університет посів 2 позицію серед 76 приватних вищих навчальних закладів України за результатами національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів МОН України.
 • Налагоджено співпрацю з Pearson Education Limited (Великобританія) щодо можливості отримання професійної кваліфікації відповідно до стандартів QCF – національних стандартів освіти Великобританії, які визнаються університетами, роботодавцями та професійними організаціями у понад 100 країн світу.
 • Проведені переговори з високорейтинговою бізнес школою IAE Aix–en-Provence (Франція) про відкриття спільної програми Executive МВА – Leading Business, People & Innovation.
 • Здійснено перший випуск магістрів програми МВА «Управління розвитком бізнесу».
2012 р. – 2013 р.
 • Відкрито Академічний сертифікаційний центр SAP, який зорієнтований на надання компетенцій з інноваційно-інформаційних технологій SAP.
 • Акредитовано підготовку магістрів за спеціальностями «Банківська справа», «Економіка підприємства» та «Бізнес-адміністрування».
 • Університет отримав відзнаку «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів України».
2011 р. – 2012 р.
 • Отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальностями «Бізнес-адміністрування», «Банківська справа».
 • Започатковані програми МВА «Управління розвитком бізнесу», «Міжнародна банківська діяльність та фінанси», Еxecutive MBA в рамках спеціальності «Бізнес-адміністрування». Здійснено перший набір на навчання за програмою МВА «Управління розвитком бізнесу».
 • У рамках міжнародної програми з обміну «The Exchange Programme Linnaeus-Palme» студенти та викладачі МУФ отримали гранти на проходження стажування у Королівському технологічному інституті – КТН, Стокгольм, Швеція.
 • Університет отримав почесну нагороду у номінації «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання» за активну участь у інноваційній модернізації національної системи освіти.
2010 р. – 2011 р.
 • Університету вперше надано право на здійснення освітньої діяльності за ІV рівнем акредитації.
 • На основі сучасних веб-технологій реформована система «Дистанційна освіта». Впроваджена нова інтерактивна модель підготовки на створеній власній платформі «Віртуальний Міжнародний університет фінансів».
 • Створено Службу розвитку кар’єри та запроваджено практику проведення «Днів кар’єри».
 • Укладено угоду про співробітництво МУФ з Віденським університетом прикладних досліджень (Австрія) про реалізацію програми студентської мобільності та започаткування програми «Два дипломи».
 • Запроваджені інтенсивні курси французької та англійської мови для участі студентів у міжнародних програмах.
2009 р. – 2010 р.
 • Ректором університету призначено кандидата економічних наук, професора Смоляр Любов Гаврилівну.
 • Затверджена Вченою радою МУФ концепція інноваційного розвитку Університету на 2009-2016 рр.
 • Відбулася трансформація системи менеджменту університету: оновлено кадровий склад кафедр, створено кафедри «Економіки підприємства» та «Менеджменту та інновацій», впроваджена інформаційна система «Деканат», модернізовано матеріально-технічне оснащення аудиторій та приміщень університету.
 • Акредитовано підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями «Менеджмент організацій та адміністрування», «Фінанси і кредит» та спеціалістів за спеціальністю «Економіка підприємства».
 • Відкриті ініціативні наукові теми в області менеджменту, підприємництва, фінансової діяльності.
 • Відбулося приєднання до Міжнародного університету фінансів Київського бізнес-інституту при НТУУ «КПІ».
 • Укладено угоду про міжнародне співробітництво МУФ з Університетом дю Мен (Франція). Затверджена спільна програма підготовки магістрів за моделлю «Два дипломи».
2007 р. – 2009 р.
 • Отримано право на підготовку в університеті магістрів зі спеціальності «Облік і аудит»
 • Започатковано підготовку аспірантів за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
2006 р.
 • Укладено угоду про співпрацю з International Association of Book-keepers (Великобританія), згідно якої отримано дозвіл на підготовку бухгалтерів за міжнародними стандартами обліку.
2005 р.
 • Університет долучився до реалізації проекту Університету «Малардален» (Швеція) та наукового парку Мюнктель (Швеція) зі створення лабораторії бізнес-ідей.
 • Розпочато підготовку фахівців на курсах підвищення кваліфікації за програмами «Бухгалтерія з «нуля», 1С:Бухгалтерія, «Управління фінансами підприємства», «Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємства».
2004 р.
 • Ректором університету призначено доктора фізико-математичних наук, професора Литвинова Григорія Сергійовича.
 • Отримано право на підготовку магістрів за спеціальностями «Фінанси» та «Менеджмент організацій».
 • МУФ став асоційованим членом Європейської ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Швейцарія).
 • Університет долучився до Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.
2003 р.
 • Університет нагороджено Почесним дипломом Президії національної рейтингової програми «Громадське визнання».
2002 р.
 • Університет нагороджено Дипломом Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота фортуна».
2000 р.
 • Започатковано підготовку фахівців за дистанційною формою навчання за спеціальностями «Фінанси», «Банківська справа» на базі використання ресурсів Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ«КПІ».
1999 р.
 • Отримано ліцензію на підготовку спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит», «Менеджмент організацій».
 • Розпочато підготовку спеціалістів зі спеціальності «Банківська справа».
1996 р.
 • З метою підвищення рівня підготовки фахівців створений Навчально-методичний комплекс у складі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та Міжнародного університету фінансів.
1994 р.
 • Університет управління бізнесом і банками змінює назву на «Міжнародний університет фінансів».
 • Університету надано право здійснювати освітню діяльність за ІІІ рівнем акредитації.
 • Розпочалася підготовка студентів за денною та очно-заочною формою (друга вища освіта) відповідно до ліцензії на підготовку бакалаврів за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Маркетинг».
1993 р.
 • Засновано університет управління бізнесом та банками.
 • Ректором університету призначено кандидата економічних наук, доцента Матвеєва Анатолія Олександровича.