Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

МУФ забезпечує необхідний рівень підготовки ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD) для успішного  написання дисертаційного дослідження на високому науковому рівні. Наукове керівництво аспірантами здійснюється провідними професорами і доцентами МУФ.

Положення про аспірантуру

Підготовка аспірантів ведеться за:
Спеціальність 051 “Економіка”, освітньо-наукова програма “Економіка”
Спеціальність 073 “Менеджмент”, освітньо-наукова програма “Менеджмент та бізнес-адміністрування”

До аспірантури приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Вступники до аспірантури подають такі документи:

  • заяву про прийом до аспірантури аспірантури на ім’я ректора (заповнюється в приймальній комісії);
  • фото 4х6 (4 шт.);
  • копії диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до диплому;
  • особовий листок з відділу кадрів (заповнюється в приймальній комісії);
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
  • список опублікованих наукових праць (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності (20-25 стор.);
  • копію паспорту;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • трудову книжку (при вступі до аспірантури на навчання з відривом від виробництва), подається з дати зарахування до аспірантури.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити з іноземної мови та спеціальності.
У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру.

Надається можливість паралельного навчання в аспірантурі Міжнародного університеті фінансів та Universite Paris Dauphine (Франція).

Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання: 4 роки.
Вартість навчання: 30 000 грн./рік

За всіма довідками необхідно звертатися до відділу аспірантури:
Зав. відділом аспірантури Джадан Ірина Миколаївна
тел. (044) 277 43 28
м.Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 1 (ліве крило)