Програми магістерської підготовки

Спеціальність 051 «Економіка»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»

Програми магістратури за моделлю “Друга вища освіта”

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Особи, які вже отримали диплом бакалавра, спеціаліста та магістра  з економічної та непрофільної спеціальності мають можливість здобути освітній ступінь магістра за освітніми програмами МУФ.

Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 1 рік 6 місяців

Форма навчання:
•  денна (формат навчання: блочно-модульний)
•  заочна (формат навчанн: двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30)

Вартість навчання

Для вступу до магістратури на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» використовуватимуться результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

Зареєструватися для проходження ЄВІ та ЄФВВ потенційні магістри зможуть з  7 травня 2024 року до 18:00 29 травня 2024 року, звернувшись до приймальної комісії Університету

У 2024 році заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб із посвідкою про постійне проживання в Україні;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
  • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
  • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) ЄВІ / ЄФВВ;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Прийом заяв і документів на основі диплома бакалавра:

1 чергова сесія: 31 липня – 21 серпня
2 чергова сесія: 01 вересня – 28 вересня
3 чергова сесія: 29 вересня – 26 жовтня

Прийом заяв і документів на основі диплома магістра або спеціаліста:

1 чергова сесія: 31 липня – 7 серпня
2 чергова сесія: 01 вересня – 18 вересня
3 чергова сесія: 29 вересня – 17 жовтня

УВАГА! При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь МАГІСТРА та освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТА  за іншою спеціальністю  замість єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) можна втупати за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового іспиту, який складатися в Університеті.

Вступний іспит з іноземної мови замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводиться:

1 чергова сесія: 9 серпня – 10 серпня
2 чергова сесія: 20 вересня – 21 вересня
3 чергова сесія: 18 вересня – 24 жовтня

ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Програма вступного   фахового іспиту
Програма вступного іспиту з  іноземної мови

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 204 97 27,  (050) 413 43 46,   (067) 323 02 99
E-mail: iuf@iuf.edu.uapk@iuf.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)