Про програму

Програма «МВА – Бізнес аналітика та Big Data» Міжнародного університету фінансів призначена для підготовки лідерів бізнесу нового покоління, які володіють методами обробки великих даних, сучасними аналітичними інструментами, моделями прийняття рішень щодо оптимізації процесів та створення конкурентних переваг.

Програма орієнтована на менеджерів та керівників компаній, власників бізнесу, які в епоху цифровізації хочуть навчитися трансформувати свої організації,  перетворювати аналітичну інформацію в дії та впливати на ключові бізнес-рішення.

Попит на професіоналів, досвідчених у галузі даних, аналітики та машинного навчання, зростає і з часом буде тільки посилюватися.

Програма дозволить вам:

  • Отримати знання необхідні для розуміння методів та інструментів, що використовуються в науці про дані, а також практичне навчання з аналізу даних.
  • Освоїти найновіші цифрові технології, мови програмування Python, R, статистичні та аналітичні інструменти (хмарні обчислення, математичне моделювання, мобільні та соціальні технології, машинне навчання, майнінг, Інтернет речей), для ідентифікації, збору, аналізу великого масиву даних, інтерпретації та трансформації їх для глибшого розуміння бізнесу в реальному часі.

Програма охоплює не тільки пошук та аналіз даних, а й широке застосування великих даних для всіх бізнес-функцій: маркетинг, фінанси, операції, логістика, HR-менеджмент, загальний менеджмент та інноваційний менеджмент.

  • За допомогою маркетингової аналітики ви отримаєте знання та навички прогнозування тенденцій споживчої поведінки.
  • В області фінансів та контролю набудете навички оптимізації фінансових операцій та ризиків, вимірювання та прогнозування бізнесу за допомогою сучасних аналітичних моделей для швидкого та зваженого прийняття рішень.
  • В сфері операцій отримаєте вміння вирівнювати попит та операції для оптимізації продуктивності та виявлення можливих збоїв, відстежуючи операційні дані в режимі реального часу.
  • Моніторинг та аналіз даних ланцюга поставок дасть оптимізацію каналів збуту для покращення процесів доставки, розуміння та прогнозування поведінки клієнтів.
  • В області людських ресурсів та управління талантами набудете навички прогнозування результативності працівників, розробки програми розвитку нових навичок на основі Big Data, перспективних ролей, обов’язків та покращення найму працівників.
  • В області загального менеджменту набудете стратегічні, технічні та управлінські навички, необхідні для планування інтеграції аналізу даних у організації і як перетворити аналітичні ідеї на позитивні ефективні дії.
  • В області інноваційного менеджменту оволодієте методикою дизайн-мислення та Agile методологією для розробки інноваційних стратегічних рішень та передачі великих даних, що забезпечують новаторське зростання та інновації.

Поєднання управлінських компетенцій зі здатністю обробляти великі масиви даних, приймати на їх основі управлінські рішення, створювати нову інформацію і будувати на їх основі бізнес-моделі – це найактуальніший запит сучасного глобального ринку.

Структура програми

Програма пройде в модульному форматі. Заняття будуть проходити що-місяця кожний четвертий тиждень впродовж двох днів.

Програмою передбачено чотири виконавчих модулів. Кожний модуль проводиться один раз на півроку тривалістю від шести до восьми днів.  Вони поєднують в собі інтенсивні заняття в аудиторії, виконання групових  проєктів, проведення хакатонів, майстер-класів.

Ви  впродовж  навчання будете  працювати, як індивідуально над проєктом у власній організації, так і з командою щодо інноваційного проєкту з  залученням зацікавлених організацій/ корпорацій.  В кінці навчання – захист атестаційного проєкту.

Викладацький склад

На програмі працюють провідні викладачі Міжнародного університету фінансів, фахівці  бізнесу та  університетів партнерів, зокрема, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, які поєднують академічний потенціал зі знанням практики бізнесу, володіють сучасними методиками бізнес-освіти та методами обробки великих даних, сучасними аналітичними інструментами, моделями прийняття рішень; пройшли  навчання та наукові стажування в провідних бізнес-школах та університетах США і Європи.

Ваша майбутня кар’єра

Навчання на  програмі «MBA – Бізнес аналітика та Big Data»  дозволяє розвинути  вашу здатність підходити до бізнес-проблем та прийняття рішень стратегічно. Аналітичні навички та навички вирішення проблем принесуть вам користь протягом усієї вашої кар’єри і дозволять стати висококонкурентними аналітиками у будь-якій сфері (банках, інвестиційних компаніях, страхових організаціях, компаніях, які створюють нові технологічні продукти для фінансового ринку), компаніях будь-якого сектору, будь-якої галузі. Отримані міждисциплінарні знання, навички та якості, які ви розвинете,  допоможуть вам створити власну компанію та масштабувати власний бізнес.

Присуджений ступінь

Після успішного завершення програми «MBA – Бізнес аналітика та Big Data» ви отримаєте ступінь магістра в галузі управління та бізнес адміністрування за спеціальністю  «Менеджмент» та диплом магістра державного зразка.

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: iuf@iuf.edu.uapk@iuf.edu.ua