Історія створення кафедри.

Кафедра була заснована в 1995 р. За цей час кафедра випустила тисячі висококваліфікованих спеціалістів в сфері економіки та підприємництва

Завідувачка: доцент, кандидат економічних наук Олена Трофименко.

Основне завдання кафедри: підготовка висококваліфікованих фахівців міжнародного рівня в сфері економіки та підприємництва, надання студентам професійних знань та сприяння формуванню компетенцій в сфері економіки та бізнесу.

Підготовка фахівців здійснюється з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»   освітньої програми «Міжнародна економіка» (освітній рівень «бакалавр», «магістр») та «Економіка» (освітньо-науковий рівень «доктор філософії») , а також з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністі 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Економіка підприємництва» (освітній рівень «бакалавр», «магістр»)

 Кваліфікація випускників:

 • Бакалавр з економіки
 • Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • Магістр з економіки
 • Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • Доктор філософії зі спеціальності «Економіка»

Профільні дисципліни: 

Descriptive Statistics, Elements of Enterpreneurship, Foreign Language, Fundamentals of Macroeconomics, Introduction to International Business, Introduction to Thesis Writing, Mathematics,Microeconomics, Selected Issue of Economics, The World Economy, Аналіз моделювання і управління  ризиками, Англійська мова, Бізнес-планування, Економіка та бізнес, Економічна безпека, Іноземна мова ІІ, Історія економічних вчень, Макроекономіка (поглиблений рівень), Макроекономіка І, Макроекономіка ІІ, Економетрика, Математика для економістів, Міждисциплінарна курсова робота, Міжнародна економічна діяльність, Міжнародне право, Міжнародне приватне право, Міжнародне публічне право, Міжнародний бізнес, Мікроекономіка (поглиблений рівень), Мікроекономіка І, Мікроекономіка ІІ, Науково-дослідницький семінар, Основи міжнародної економіки, Підприємництво, Правознавство, Проектний аналіз, Професійна англійська, Статистика, Сучасний стратегічний аналіз, Теорія ймовірностей, Трудове право, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Управління ризиками.

Викладання здійснюється українською та англійською мовами. По закінченню навчання випускник отримає Диплом, Додаток та сертифікат нового зразка.

Випускники працюють на посадах:

 • Керівник підприємства або підрозділу
 • Економіст підприємства
 • Комерційний директор
 • Заступник директора з економічних питань
 • Радник (в органах державної влади)
 • Керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних, соціально-політичних, освітніх, тощо)
 • Економіст-аналітик
 • Економіст відділу нормування та оплати праці
 • Економіст з ціноутворення
 • Економіст з бюджетування
 • Начальник фінансово-економічної служби
 • Керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів

Кафедра налагодила міжнародне співробітництво з провідними університетами Франції, Австрії, США, Індії, Туреччини, Польщі, Латвії та Литви.

Кафедра бере активну участь у міжнародних освітянських та грантових програмах, програмах обміну студентів:

Всеукраїнські програми та проекти, в яких приймала участь кафедра:

 • Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього (проект в межах Меморандуму про співпрацю МУФ та Міністерства економіки України). За результатами виконання науково-прикладної теми за проектом студенти під керівництвом завідувача кафедри вибороли 1 місце.
 • Конурси з вирішення бізнес-кейсів від провідних світових компаній. Конкурс з вирішення бізнес-кейсу “Tax your Brains” компанії Deloitte Ukraine та ін.
 • Проекти в межах Всеукраїнського конкурсу студентських команд LoNG (Look of New Generation). Cтуденти посіли 3 Місце за результатами Конкурсу в 2020 році.
 • Всеукраїнські та міжнародні конкурси наукових та дипломних робіт. У різних роках студенти посідали високі призові місця.
 • Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з навчальних дисциплін. Високі призові місця за профільними дисциплінами кафедри.

 

 

Науково-дослідна робота кафедри:

 • Економічні механізми реалізації соціального діалогу та соціальної відповідальності на підприємствах: галузевий та регіональний аспекти
 • Інноваційно-інвестиційний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобальної економіки
 • Інноваційні механізми макроекономічного регулювання підприємств і регіонів

Наукові студентські гуртки кафедри:

 1. Makerspace з управління стартапами в умовах Індустрії 4.0
 2. Креативна економіка

 

Контактна інформація
Інспектор-методист кафедри –  Тетяна Миколаївна
E-mail: ibs@iuf.edu.ua
Тел. +38(044) 277 84 82
Адреса: Україна, Київ, просп. Перемоги 37,  КПІ ім. Ігоря Сікорського корп.1 (ліве крило), МУФ, кім. 015