Доступ до публічної інформації

Міжнародний університет надає публічну інформацію, керуючись Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та Законом України «Про доступ до публічної інформації».
Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Доступ до публічної інформації Міжнародного університету фінансів забезпечується шляхом систематичного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті університету, інформаційних стендах, у буклетах, а також через надання інформації у відповідь на запити.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому він обов’язково повинен містити:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Оформлений письмово інформаційний запит подається на поштову адресу МУФ: 03056, Київ, просп. Перемоги 37, корп.1, МУФ, тел.: (38044) 277 43 28
або надсилається електронною поштою: iuf@iuf.edu.ua

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію: