Конкурентні стратегії розвитку економіки в умовах глобальних викликів: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (18 травня 2022 р.) / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – К.: ЗВО «Міжнародний університет фінансів», 2022. – 151 с.

Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2021 р.) / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2021. – 137 с.

Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2020 р.) / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2020. – 107 с.

Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (26 квітня 2018 р.) / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2018. – 156 с.

Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво: Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів 25 травня 2017р. / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2017. – 116 с.

ХІІ Всеукраїнський молодіжний конкурс «НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи»