27 листопада 2019 року відбудеться VІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ»:
Напрями роботи Конференції:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Гроші, фінанси і кредит.
Участь у Конференції безкоштовна.

Деталі про участь у конференції

18 грудня 2019 року відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ”.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Економічна теорія. Економіка та управління національним господарством.
2. Інноваційно-інвестиційні і трансформаційні процеси в економіці. Економіка сталого розвитку.
3. Індустрія 4.0. Інформаційний менеджмент.
4. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств. Формування промислового потенціалу України.
5. Фінанси. Аналітика фінансового ринку.
Участь у Конференції для студентів безкоштовна.

Деталі про участь у конференції

20 лютого 2020 року відбудеться I Всеукраїнська науково-практична конференція “ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ”

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Фінансова політика: європейський досвід та стратегічні орієнтири для України.
2. Бізнес та його розвиток в умовах європейської інтеграції: проблеми, перспективи та правові виміри.
3. Цифрова економіка: тренди та перспективи.
4. Публічне управління і адміністрування в умовах євроінтеграційних процесів.
5. Облік, аналіз та фінансові розслідування: імплементація європейського досвіду в Україні.
6. Соціально-економічні проблеми розвитку України в умовах євроінтеграції
Участь у конференції для студентів безкоштовна.

Деталі про участь у конференції

9 квітня 2020 р. відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМУ».

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Конкурентоспроможність європейських і українських компаній в сучасній глобальній економіці.
2. Забезпечення фінансово-інвестиційної конкурентоспроможності в умовах альтерглобалізму.
3. Глобальний розвиток індустрій та перспективи зростання Іndustry 4.0.
4. Міжнародна та національна безпека в процесі глобальних трансформацій.
5.Вплив глобальної економіки на конкурентоспроможність
та економічну безпеку держави.

Деталі про участь у конференції