З метою здійснення статутної діяльності університету та забезпечення права на освіту  під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану, на підставі листа Міністерства освіти і науки України № 1/3277-22 від  25.02.2022 «Про організацію освітнього процесу», наказу Міністерства освіти і науки України № 265 від  21.03.2022 «Про проведення атестації випускників закладів фахової перед вищої, вищої освіти» та результатів нарад Міністерства освіти і науки України з керівництвом закладів вищої освіти від 15.03.2022, 18.03.2022, 22.03.2022 ректоратом університету було прийнято рішення про відновлення освітнього процесу у ЗВО «Міжнародний університет фінансів») з 04.04.2022.

Забезпечено організацію та проведення освітнього процесу для здобувачів вищої освіти очної (денної) та заочної форм навчання у дистанційному режимі, що передбачає проведення усіх видів занять дистанційно (з використанням синхронної та асинхронної моделі освітньої взаємодії), що сприятиме здобувачам вищої освіти в реалізації права на якісну освіту під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану:

 1. Скорегувано графік освітнього процесу, передбачено можливість ущільнення термінів опанування освітніх компонент.
 2. Організовано проведення інформування та консультування навчально-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо особливостей та можливостей реалізації права на якісну освіту під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану.
 3. Здійснено координацію функціонування комунікативних каналів між навчально-педагогічними працівниками, старостами груп та здобувачами вищої освіти з метою їх обліку та інформаційної підтримки.
 4. Організовано роботу щодо внесення відповідних змін у робочі навчальні плани при здійсненні освітнього процесу у дистанційному режимі, в тому числі перенесення опанування освітнього компоненту на наступні семестри.
 5. Внесено зміни у робочі навчальні плани з приводу відміни проходження переддипломної практики здобувачами 4-го бакалаврського рівня вищої освіти, забезпечивши перерозподіл кредитів на інші освітні компоненти.
 6. Внесено зміни у робочі навчальні плани з приводу заміни виконання кваліфікаційної роботи на складання комплексного екзамену за фахом для здобувачів 4-го бакалаврського рівня вищої освіти, забезпечивши підготовку відповідних програм екзаменів.
 7. Забезпечено надання індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю для здобувачів вищої освіти, в тому числі на літній канікулярний період.
 8. Забезпечено надання академічної відпустки для здобувачів, які не мають можливості брати участь в освітньому процесі (за зверненнями здобувачів вищої освіти)
 9. Вжито заходи щодо забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до методичних та інформаційних матеріалів, необхідних для здійснення освітнього процесу.
 10. Налагоджено зв’язок здобувачів освіти 2 курсу магістерського рівня з керівниками кваліфікаційних робіт з метою надання необхідних консультацій.
 11. Налагоджено режим індивідуального консультування для забезпечення можливості навчання здобувачів вищої освіти в асинхронному режимі.

Наказ від 29.03.2022 № 9-Н