Завідувач кафедрою фінансів к.е.н, доцент Докієнко Л.М. та викладачі кафедри: к.е.н, доцент Михайлик О.М. і к.е.н., доцент Наконечна О.С. успішно пройшли підвищення кваліфікації за програмою професійного розвитку «Управлінський інтелект для освітян», що тривала з 07 по 14 червня 2022 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та освіти дорослих (ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»).

В рамках програми розглядалися наступні ключові аспекти: розуміння сутності, функцій та інструментів управлінського інтелекту; імплементація етичних положень у формування культури якості освіти; усвідомлення базових принципів резильєнтності; вміння ефективно використовувати комунікативні навички в умовах нової реальності та здатність діяти на засадах ситуативного лідерства.