Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у  International Conference «ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN NATURAL RESOURCES MANAGEMENT», яка відбудеться з 15-16 жовтня 2021 року

Мета конференції: здійснення обміну передовими ідеями та результатами наукових досліджень між дослідниками, розробниками, науковцями і практиками, розгляд актуальних проблем формування стратегій, моделей та технологій управлінням сталого розвитку, циркулярної економіки та охорони навколишнього середовища.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Управління сталим природокористуванням.

  • Глобальні та локальні екологічні стратегії.
  • Інституційне забезпечення сталого розвитку.
  • Розвиток природно-ресурсного потенціалу.

Циркулярна та біоекономіка.

  • Соціо-економічні передумови зеленої економіки.
  • Фінансове та інвестиційне забезпечення біоекономіки.
  • Логістичні підходи у циркулярній економіці.

Екологічна інженерія.

  • Екологічне землеробство.
  • Стале водокористування.
  • Екологічно-безпечні технологічні процеси.

Матеріали конференції будуть опубліковані видавництвом IOP Publishing (Великобританія) у журналі IOP Series: Earth and Environmental Science, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science Core Collection

Формат конференції : дистанційний.
Представлення статті на конференції одним із авторів обов’язково!
Веб-сайт конференції: https://ices.pnc.org.ua
Електронна пошта: scincecentre@gmail.com

З більш детальною інформацією можна ознайомитися в Інформаційному листі.