25 червня 2021 року на базі Львівського торговельно-економічного університету відбувся міжвузівський круглий стіл на тему “Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти”.

Учасники наукового заходу – ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього” НАНУ, Одеський національний економічний університет, Мукачівський державний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Хмельницький національний університет. Міжнародний університет фінансів представляла проректор з наукової та міжнародної діяльності д.е.н., професор Іляш Ольга Ігорівна

В рамках круглого столу було розглянуто значне коло проблем в контексті проходження акредитації ЗВО за третім (освітньо-науковим); окреслено необхідність та важливість поєднання освітньої та наукової складової у підготовці докторів філософії; закцентували увагу щодо спрямовуючій ролі наукового керівника в організації роботи здобувача, формуванні його освітньої та наукової траєкторії;  звернули увагу на особливості роботи з випускниками магістратури та потенційними аспірантами під час вступної кампанії, а також при виборі наукового керівника.