Universitatea de Vest “Vasile Goldi” din Arad (Західний університет імені Василя Голдіш) за підтримки АСОЦІАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА запрошує взяти участь у науково-педагогічному стажування «Запровадження новітніх практик викладання та розвиток освітнього процесу у галузі економічних наук: досвід країн ЄС», що буде проходити дистанційно з 14 червня по 26 липня 2021 року (м.Арад,Румунія).

До участі у стажуванні запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук. Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, профессора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Форма участі: дистанційна.

Мова тез доповідей: українська, англійська, румунська, російська

Голова організаційного комітету: director, Lect. univ. dr. Ioan Liviu Taut•

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:У часникам необхідно до 26 липня 2021 року (включно) надіслати на електронну адресу info@aiesc.com.ua заявку про участь у стажуванні, а також тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України. Тема листа: заявка про участь у стажуванні, Арад, економічні науки.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 120 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів АМОНС організаційний внесок становить 100 євро.
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки.

Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.

  1. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 30 серпня 2021 року.