18 лютого в онлайн режимі проходитиме ІI Всеукраїнська науково-практична конференція
“Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків”

Захід організовують наступні ЗВО та організації:

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНСЬКИЙ ВНЗ “НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ”

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Сучасні детермінанти фінансової політики України: локальний та міжнародний вимір
2. Новелізаційні тенденції розвитку бізнес- середовища України під впливом глобальних змін і мегатрендів
3. Цифрові трансформації в економіці та фінансах України: виклики, загрози та тренди розвитку
4. Облік, аналіз та фінансові розслідування: європейські традиції та моделі
5. Інноваційні підходи менеджменту у практиці публічного управління та бізнес-адміністрування

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 16 лютого 2020 р. надіслати на електроннуадресу conference_02.2021@ukr.net:
 заявку на участь за пропонованою формою;
 текст тез доповіді.

Наявність перелічених документів є обов’язковою умовою включення тез доповіді до електронного збірника тез наукових доповідей учасників конференції.

Детальний опис за посиланням.