У роботі конференції, яка через карантинні заходи відбувалася дистанційно, взяли участь вчені, аспіранти, студенти Міжнародного університету фінансів, Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Вищої школи економіки у м. Бидгощ (Польща) та ін.

Проблематика конференції стала підґрунтям для обміну думками та практичним досвідом між вченими та студентами.

Тематичні напрями конференції охоплювали:

  1. Конкурентоспроможність європейських і українських компаній в сучасній глобальній економіці.
  2. Забезпечення фінансово-інвестиційної конкурентоспроможності в умовах альтерглобалізму.
  3. Глобальний розвиток індустрій та перспективи зростання Іndustry 4.0.
  4. Міжнародна та національна безпека в процесі глобальних трансформацій.
  5. Вплив глобальної економіки на конкурентоспроможність та економічну безпеку держави.

За результатами роботи конференції видано збірник тез доповідей, з яким можна ознайомитись на сайті Міжнародного університету фінансів: http://iuf.edu.ua/conferences/. Сподіваємось, результати досліджень, представлені учасниками конференції, отримають подальший розвиток як у науці, так і практиці.