У роботі конференції взяли участь вчені, аспіранти, студенти Міжнародного університету фінансів, Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», Львівського торгово-економічного університету, Львівського національного аграрного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Вищої школи економіки у м. Бидгощ (Польща) та ін.

Також до початку роботи конференції було видано збірник тез.

Проблематика конференції стала підґрунтям для обміну думками та практичним досвідом між вченими та студентами.

Плідними науковими дискусіями відзначилися і засідання секцій, які проходили на високому науково-теоретичному рівні.

За підсумками роботи найкращі доповідачі були нагороджені грамотами:

  1. за високий рівень презентаційного матеріалу та ораторські здібності – студентка 3-го курсу МУФ ЛИТВАК Тетяна;
  2. за новаторський підхід та нестандартне мислення у вирішенні наукової проблеми – студентка 3-го курсу МУФ КОЗЛЮК Марія;
  3. за актуальність теми дослідження – студенти 5-го курсу МУФ ВІТЮХІН Владислав та КАЛІНІЧЕНКО Ірина;
  4. за самостійність та глибину дослідження – студентка 5-го курсу МУФ ВАНЕЦЯН Віра та студентка МУФ 4-го курсу ЗОЛОТОПЕР Марина.

Маємо надію, що результати І Міжнародної науково-практичної конференції отримають подальший розвиток в науці і практиці.

Бажаємо творчих успіхів та наснаги всім учасникам конференції!