Відповідно до Угоди про культурне, науково-технічне співробітництво між Урядом України та Урядом Французької Республіки від 19.10.1995 р., Програми спільних дій між Україною та Францією в галузі науково-технологічного співробітництва «Дніпро» від 10.10.2001 р., Протоколу Восьмого засідання українсько-французького Змішаного Комітету з науково-технічного співробітництва від 20.12.2016 р., Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку, Міністерство національної освіти, вищої освіти та досліджень Франції оголошують конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проектів для реалізації у 2019–2020 рр.

Мета конкурсу

Cприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

Пріоритетні напрямки:

До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції за такими пріоритетними напрямками:

  1. дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
  2. інформаційні та комунікаційні технології;
  3. енергетика та енергоефективність;
  4. раціональне природокористування;
  5. науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
  6. нові речовини і матеріали;
  7. фізика високих енергій;
  8. аграрний сектор;
  9. гуманітарні науки.

Особлива увага надаватиметься також проектам, тематики яких будуть співпадати із визначеними у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Конкурс є відкритим для науково-дослідних груп закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

Конкурс відкрито з 16 квітня по 18 червня 2018 року

Критерії відбору спільних пропозицій, основні документи й терміни подання заявок на конкурс

Проектна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько-французських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019 – 2020 рр.