22 грудня 2017 р. відбувся перший випуск слухачів Центру іноземних мов Комплексу КПІ-МУФ, які протягом осіннього семестру проходили навчальний курс за програмою «Підготовка до складання кваліфікаційних екзаменів з іноземної мови (англійська мова)». Група була сформована з викладачів МУФ, КПІ імені Ігоря Сікорського та інших вищих навчальних закладів України, які успішно склали екзамен з англійської мови та отримали сертифікати, що підтверджують володіння англійською мовою на рівні В2.

Ми щиро сподіваємося, що навчання в Центрі іноземних мов не лише дозволило нашим слухачам отримати сертифікати для присвоєння вчених звань професора й доцента, але й підвищило їхній фаховий рівень, зокрема в реалізації міжнародної проектної діяльності!