8 грудня для аспірантів та молодих вчених Міжнародного університету фінансів відбувся науково-методичний семінар «Методологія наукових досліджень та нові можливості для молодих учених».

На важливості обґрунтування теми дослідження, вмінні наукового формулювання мети і завдань відповідно до визначених предмета та об’єкта дослідження, необхідності апробації матеріалів наукового доробку на міжнародних та всеукраїнських конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах акцентувала увагу проф. Лапко О.О.

Доц. Трофименко О.О. ознайомила присутніх з новими можливостями для дослідників, які відкривають для них сучасні електронні ресурси – журнали та бібліотеки відкритого доступу, а також мережі світової статистики.

Відкритий доступ – це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі.

На семінарі також було запрошено усіх бажаючих до публікації доробку у науковому журналі Міжнародного університету фінансів «Підприємництво та інновації», 4 номер якого має вихідні відомості та входить до переліку, затвердженого МОН України, ВД-журналів та доступний для перегляду на сайті університету.