14 червня у Міжнародному університеті фінансів за підтримки ГО «Академічний простір» відбувся навчальний тренінг «Програмна діяльність фондів США. Технологія написання проектів» за участю тренера, менеджера з комунікацій та питань підвищення ефективності роботи бізнес-об’єднань, провадження адвокаційних, PR та інформаційних кампаній Анастасії Баклан.

Анастасія є фахівцем міжнародних проектів технічної допомоги Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) та Європейської Комісії, що спрямовані на посилення державно-приватного партнерства в країнах Східного партнерства. Також вона є засновником і генеральним директором компанії «Business Gathering» та автором ряду збірників «Донорські організації, гранти і програми підтримки».

Проведення такого тренінгу в Університеті є актуальним з огляду на те, що в Україні працює більше сотні донорських організацій, проектів міжнародної технічної допомоги та іноземних дипломатичних представництв, що сприяють проведенню ефективних реформ наданням ресурсної (у тому числі фінансової) підтримки. Частина актуальних донорських проектів спрямована на розвиток навчальних інституцій та громадських організацій, наукові дослідження й розробки, програми підготовки спеціалістів.

Так, зокрема, тренер звернула увагу, що ефективне залучення доступних ресурсів для Університету є можливим за умови підготовки кваліфікованих кадрів серед професорсько-викладацького складу та співробітників, що здатні здійснювати моніторинг наявних можливостей, налагоджувати продуктивне партнерство з інституціями громадянського суспільства й міжнародними донорськими організаціями та проектами міжнародної технічної допомоги. А підвищення конкурентоспроможності заявок та посилення ефекту від реалізації проектів підвищується завдяки активному залученню інституцій громадянського суспільства.

Тренінг проходив у форматі активної дискусії. Під час його проведення учасники ознайомилися з наявними можливостями співпраці з донорськими організаціями та проектами міжнародної технічної допомоги щодо залучення ресурсів (у т.ч. фінансових) на реалізацію науково-освітніх проектів і програм та отримали мотивацію подальшої участі у таких ініціативах.