22 вересня 2016 року відбулася зустріч делегацій Міжнародного університету фінансів та Університету Економіки, м. Бидгощ, Польща (Wyższa Szkoła Gospodarki) з метою налагодження міжнародної співпраці з іноземними ВНЗ та підвищення рівня конкурентоспроможності українських студентів на вітчизняному та європейському ринках праці.

Польську делегацію представляли Почесний консул України у Польщі, Президент Університету економіки Кшиштоф Сікора, Директор Університету третього віку Цезарій Косцеляк та Президент науково-технічного бізнес-кластера «Європа на Сході» Єжи Рутковскі. Від Міжнародного університету фінансів членами Делегації виступили Ректор, професор Любов Смоляр та завідувач кафедри економіки та підприємництва, професор Ольга Іляш. В складі української делегації також були перший проректор НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» професор Юрій Якименко та Генеральний директор наукового парку Володимир Гнат.

За результатами зустрічі Президент Університету Економіки, Кшиштоф Сікора та ректор Міжнародного університету фінансів, проф. Любов Смоляр підписали договір про співробітництво, який, як вважають очільники обох ВНЗ, відкриває новий етап у підвищенні якості надання освітніх послуг та ефективності наукових досліджень, зростанні конкурентоздатності випускників обох вишів, збагаченні індивідуального досвіду студентів щодо нових моделей створення та поширення знань, запровадження навчання за освітніми програмами «подвійний диплом».

Угода відкриває нові можливості для українських фахівців та науковців. Це, зокрема, програми післядипломної освіти за напрямами: «Управління готельним бізнесом та туристичною діяльністю», «Курортний туризм та SPA», «Зв’язки з громадськістю», «Управління інформаційною безпекою», «Управління персоналом».

Під час переговорів було досягнуто домовленостей щодо співпраці у напрямі створення й розвитку спільних технологічних бізнес-інкубаторів, бізнес-шкіл та впровадження програм закордонного стажування, якими можуть скористатися викладачі, науковці, аспіранти та студенти під час написання досліджень, дисертацій, а також з метою підвищення свого фахового рівня для отримання вчених звань.

Йдеться також про спільну розробку освітніх та наукових проектів на замовлення зацікавлених відомств України, Польщі та інших держав, спільну участь у міжнародних освітніх та наукових проектах, проведення за участю Сторін наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, а також підготовки науково обґрунтованих підходів до вирішення економічних, соціальних та освітніх проблем.

Практика подібних візитів є прекрасною нагодою поділитися власним досвідом і розповісти про надбання вищих навчальних закладів України, зокрема у контексті реформ в освіті, науці та економіці.