ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ ВИМОВИ

Практичний курс англійської вимови орієнтований на слухачів будь-якого рівня підготовки та володіння мовою: від початківців (рівень А1) до професійного рівня (рівень C2).
Метою курсу є забезпечення нормативно правильного й функціонально коректного використання фонетичних засобів англійської мови у вираженні прагматичних інтенцій мовця й оформленні текстів різних жанрів та в різних комунікативних ситуаціях, а також у професійній діяльності слухачів.

Пропонуються такі напрями роботи на практичних заняттях курсу:

 • Типи сучасної норми англійської вимови. Основні труднощі навчання англійської вимови.
 • Органи мовлення.
 • Система англійських голосних і приголосних.
 • Артикуляційна база англійської мови.
 • Модифікація фонем в мовленнєвому потоці: явища асиміляції, адаптації, редукції.
 • Типові помилки у вимові англійських голосних і приголосних, їх діагностика та шляхи корекції.
 • Фоносемантичний аспект засобів звукової будови англійської мови.
 • Інтонація мовлення: структура інтонаційної групи.
 • Взаємодія підсистем інтонації мовлення. Мелодійний компонент.
 • Словесний наголос. Фразовий наголос.
 • Основні термінальні тони: спадний, висхідний, спадно-висхідний, рівний тони.
 • Термінальні тони та їх сполучуваність з мелодійними шкалами. Основні типи шкал.
 • Ритм і паузація мовленнєвого потоку.
 • Тембральні характеристики мовлення.
 • Інтонація і смисл висловлювання.
 • Фоностилістичні особливості засобів звукової будови англійської мови.
 • Взаємодія інтонації з іншими мовними засобами у вираженні емоційно-прагматичного потенціалу висловлення.

Опрацювання практичного курсу англійської вимови базується на новітніх вітчизняних і зарубіжних методиках з використанням підручників з аудіо- і відеопідтримкою британських видавництв та сучасних мультимедійних засобів (комп’ютер, Інтернет, інтерактивна дошка).

Викладачі: Калита Алла Андріївна, Тараненко Лариса Іванівна, Марченко Валентина Володимирівна

Контактна інформація: kalitanewadd@gmail.com