АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Курс «Англійська мова для системного аналізу» покликаний навчити слухачів спілкуватися англійською мовою на пов’язані із спеціальністю теми, знати базові поняття та англійські терміни зі сфери інформаційних технологій, економічних систем та математики для успішної комунікації в англомовному середовищі.

За основу курсу покладено професійно орієнтований зміст навчання, комунікативний характер навчальних дій, взаємопов’язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, інтерактивність, а також адаптацію  вправ і завдань з огляду на індивідуальні особливості слухачів.

Тематичне наповнення курсу складають такі теми: «Computer Systems», «Networking Systems», «Economical Systems», «Mathematical Systems». На матеріалі доступних текстів пояснюються основні поняття окреслених тем (програмне та апаратне забезпечення комп’ютера, програмування та мови програмування, комп’ютерні мережі, типи економіки, види банків, основні математичні операції та проблеми дискретної математики), які формують термінологічну базу пов’язаного із спеціальністю словникового запасу.

Навчання відбувається за новітнім та інноваційним посібником «Analytical Outlines”, укладеним канд. пед. наук, доц. Корнєвою З.М. та канд. пед. наук Баклаженко Ю.В.

Курс викладає Баклаженко Юлія Вікторівна