АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Метою курсу є практичне оволодіння англійською мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування у сфері інформаційних технологій та телекомунікаційних систем.

Завдання  дисципліни

  1. Розвивати навички роботи з професійно-орієнтованою і загальнонауковою іншомовною літератури та використовувати її у професійній сфері.
  2. Проводити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань професійної діяльності.
  3. Засвоїти лексичний мінімум комп’ютерних (інформаційних) технологій.
  4. Оперувати граматичними формами й конструкціями, характерними для ділового професійного спілкування у галузі інформаційних технологій та телекомунікаційних систем.
  5. Вміти робити монологічне повідомлення професійного характеру та вести діалогічне мовлення.

Орієнтована тематика курсу

Тема 1. Computer Users
Тема 2. Computer architecture
Тема 3. Computer applications
Тема 4. Peripherals
Тема 5. Interview: Former Student
Тема 6. Operating Systems
Тема 7. Graphical User Interface
Тема 8. Applications Programs
Тема 9. Multimedia
Тема 10. Interview: Computing Support Officer
Тема 11.Networks
Тема 12.The Internet
Тема 13. The World Wide Web
Тема 14. Websites
Тема 15. Interview: Webpage Creator
Тема 16. Communications Systems
Тема 17. Computing Support
Тема 18. Data Security 1
Тема 19. Data Security 2
Тема 20. Interview: The ex-hacker
Тема 21. Software Engineering
Тема 22. People In Computing
Тема 23. Recent Developments in IT
Тема 24. The Future of IT
Тема 25. Interview: Electronic Publishing

Рекомендована навчальна література

  1. Glendinning Eric H., McEwan J. Information – Oxford: Oxford University Press (Students’ Book, Workbook).
  2. Demetriades D. Information Technology. – Oxford: Oxford University Press (Student’s Book).
  3. Oxford English for Information Technology (2nd Edition).

Курс викладає Сокирська Ольга Сергіївна