АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО

Курс спрямований на оволодіння слухачами компетенціями з академічного письма та обґрунтування власних наукових досліджень, що є запорукою конкурентоспроможності фахівця в професійному середовищі і сфері міжнародних наукових комунікацій.

До завдань курсу англійського академічного письма входить навчання умінням і навичкам написання наукового звіту, статті, монографії, підручника, анотації, реферату, аналітичних та прогностичних оглядів, виступів, тез, доповідей з використанням наочності (графіків і таблиць), резюме (summary) або відгуку на статтю (review) з урахуванням існуючих норм англійського писемного мовлення для академічних (наукових) цілей.

Курс академічного письма передбачає розвиток у слухача таких навичок і вмінь:

  • стисло викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї щодо вступу/висновків;
  • організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та підзаголовками;
  • користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців в єдиний текст
  • коректно наводити цитати;
  • писати вступ/висновків;
  • укладати бібліографію;
  • вичитувати та виправляти роботу;
  • стилістично грамотно вибудовувати речення і вживати слова;
  • опанування вимоги, висуваються до письмових текстів (наприклад, до цитування слів і ідей інших авторів);
  • навички критичного мислення, необхідні при використанні інформації з різних джерел (книг, статей, мережі Інтернет).

Відповідальна – Марченко Валентина Володимирівна