Про програму Переваги Структура програми
Cтупінь: магістр ділового адміністрування
Трудомісткість: 1800 годин / 120 ECTS
Мова навчання: українська

Про програму

Медіа-індустрія України, яка сьогодні стикається з протиріччями та викликами глобалізації та цифровізації, відчуває гостру потребу в фахівцях медіа-менеджерах, здатних впоратися з викликами та швидкими змінами, забезпечити ефективне функціонування та стале зростання медіа-організацій в майбутньому.

Програма МВА «Менеджмент у медіа індустрії» призначена для підготовки нового покоління професіоналів медіа-менеджерів, які володіють новітніми інструментами управління, адаптивністю підприємницького мислення, методами та моделями прийняття управлінських рішень, які інформаційно та інноваційно зорієнтовані бути в авангарді нових тенденцій засобів масової інформації в постійно змінюючому медійному ландшафті.
Програма надасть вам міцну основу, щоб стати комунікатором, стратегом, знавцем ЗМІ на найвищому рівні та залишатися попереду сучасних тенденцій, застосовуючи новітні технології та комунікаційні стратегії.

Програма дозволить вам:

 • Оволодіти широким розумінням докорінних змін в бізнесових взаєминах, комерціалізації cтворювальних інформаційно-креативних продуктів, структурі та характері медіаспоживання, наростаючих процесах конвергенції різних медіа-форматів.
 • Набути новітні знання та компетенції щодо розроблення та забезпечення розвитку нових моделей медійного бізнесу з урахуванням делокалізації та подальшої віртуалізації креативно-інформаційного середовища, географічного позиціонування медіа ринків, співробітництва між медіа компаніями та кластеризації створення креативних та технічних комплексів продукування медійних продуктів.
 • Дізнатися, як розробити стратегії для успішного використання традиційних та нових медіа, від соціальних та цифрових до мобільних, блокчейн, штучного інтелекту, машинного навчання, віртуальної реальності.
 • Отримати практичний досвід та новітні знання для ефективного управління медіапроектами в різних секторах медіа-індустрії за допомогою конструктивних сучасних технологій, формування пітчингових хабів та фреймінгу.
 • Брати участь у дискусіях високого рівня щодо відповідного рівня етичних, політичних, економічних, соціальних та регуляторних питань, що стоять перед медіа-галуззю.
 • Ви отримаєте необхідні навички управління для таких спеціальних сфер діяльності в медіаіндустрії, як медіамаркетинг, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління кроссмедійними продажами контенту та реклами, поширення періодики, управління мультимедійними ньюзрумами тощо.

Переваги програми

 • Унікальний професорсько-викладацький склад. Це провідні дослідники та досвідчені консультанти, які поєднують академічний потенціал зі знанням практики бізнесу, володіють сучасними методиками бізнес-освіти, передовими концепціями менеджменту та знаннями практики медіа-бізнесу. Пройшли навчання та наукові стажування в провідних бізнес-школах та університетах США і Європи. Ведуть дослідні проекти спільно з провідними зарубіжними університетами в галузі економіки та менеджменту.
 • Прикладний характер програми. Навчання включає майстер-класи з конвергентної журналістики, маркетингу, фінансів, бізнес моделювання, HR; розгляд кейсів, роботу над невеликими груповими проектами на базі реальних компаній медіа-бізнесу, створення та реальне використання мультимедійного ньюзруму для виробництва контенту у системі локальних медіа, дискусії, обговорення сценаріїв розвитку медіакомпаній, актуальних успішних та неуспішних стратегій та інші інтерактивні технології.
 • Унікальне середовище спілкування успішних людей медіагалузі. Для проведенняя майстер-класів, викладання спеціалізованих дисциплін долучаються провідні медіа-персони, практикуючі топ-менеджери медіа-бізнесу, директори медіапроектів, зарубіжні фахівці та тренери.
 • Виїзний модуль: бізнес-курси у зарубіжних бізнес-школах Франції, Великобританії, Австрії, Польщі та Туреччини.
 • Унікальний шанс отримати два дипломи: державний диплом МУФ та диплом MBA Швейцарської школи бізнесу в Монтрі.
 • Сильна мовна підготовка. В МУФ функціонує Центр іноземних мов, який надає повний спектр послуг з вивчення іноземних мов. Ви маєте можливість удосконалення рівня англійської мови та вивчення другої іноземної мови: французької, німецької, іспанської, китайської та іншої.
 • Нові можливості. Навчання на програмі дає необхідний набір інструментів для виходу на новий рівень кар’єрного та особистісного росту, унікальні можливості для формування ділових відносин з провідними українськими та зарубіжними медіакомпаніями.
 • Широкий вибір профільних дисциплін. Дисципліни за вибором дозволяють студентам формувати індивідуальні освітні траєкторії в рамках своїх особистісних потреб.
 • Велика частина програми викладається через сучасне та інноваційне онлайн-середовище.

Структура навчальної програми

Програма є мультидисциплінарною, поєднує медіа-технології з міжкультурною комунікацією, управлінням бізнесом, управлінням проектами та розвитком бізнесу. Програма розділена на шість модулів протягом 24 місяців. Між модулями, за допомогою дистанційного навчання, студенти виконують індивідуальні та групові завдання.
На заключній фазі програми студенти повинні написати магістерську роботу, яка відповідає найвищим академічним стандартам. Предмет дослідження визначається проблемою, що виникає у власній організації чи професійному медіа середовищі.

По завершенню програми, випускники отримують диплом Міжнародного університету фінансів державного зразка з присвоєнням кваліфікації «Магістр ділового адміністрування» (MBA).

Модуль 1. Середовище медіа-бізнесу

 • Медіа-бізнес у глобальній геополітичній економіці
 • Технологічні мегатенденції
 • Економіка та правове середовище медіа-бізнесу
 • Фінанси для керівників медіа-бізнесу
 • Лідерство та робота в команді в цифровому світі
 • Медіаринок та його інфраструктура

Модуль 2. Адаптація до основних глобальних, соціальних та трансформаційних мегатенденцій

 • Управління медіа-бізнесом, цифрові інновації та підприємництво
 • Корпоративні фінанси та управління вартістю медіа-бізнесу
 • Маркетинг в медіа-індустрії
 • Корпортивна стратегія: злиття, поглинання, альянси та кластери
 • Кібербезпека
 • Особливості позиціонування медіакомпаній та медіастратегії

Модуль 3. Менеджмент, лідерство та стратегія

 • Управління мультимедійними ЗМІ на основі аналітики великих даних
 • Цифровий маркетинг та аналітика
 • Управління людськими ресурсами та лідерство
 • Управління мультимедійним ньюзрумом та системи управління контентом
 • Стартап медіа-проекту
Модуль 4. Інновації та трансформація медіа-організацій

 • Креативне та дизайн мислення
 • Цифрова трансформація медіа-організації
 • Конкурентна стратегія на медіаринку та бізнес-моделювання
 • Управління корпоративними медіа та інтегрованими комунікаціями

Модуль 5. Спеціалізовані елективні дисципліни

 • Секрети успішного блогерства, телеграм – та ютуб – простору
 • Етика і естетика журналістики та масових комунікацій
 • Політичний булінг
 • Інформаційна війна та пропаганда: ознаки та методи виявлення і знищення
 • Журналістське розслідування
 • Менеджмент та психологія комунікації
 • Презентація професійних ЗМІ
 • Виробництво творчого продукту в медіа індустрії
 • Стратегічні комунікації та інноваційні технології в PR і рекламі
 • Особливості територіального брендингу та іміджмейкінгу

Модуль 6. Презентація та захист проекту

Додатковий модуль
Англійська мова в галузі медіа бізнесу має сильний міжнародний фокус і обговорює зразкові нові бізнес-моделі в медіа-індустрії та їх умови для успіху.

Ідеальні кандидати для програми

 • Власники засобів масової інформації
 • Керівники середньої та вищої ланки підрозділів медіакомпаній
 • Власники, менеджери середньої та вищої ланки компаній інших галузей та сфер діяльності, менеджери проектів, спеціалісти, які активно взаємодіють із засобами масової інформації
 • Фахівці, хто прагне поліпшити свої навички управління ЗМІ

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта
 • Професійні досягнення
 • Високий ступінь особистої мотивації до навчання
 • Готовність і вміння працювати в команді
 • Високий лідерський потенціал

Умови вступу

За результатами вступних випробувань з фаху та іноземної мови
УВАГА!!!
При вступі на програму МВА для осіб, які здобули освітній ступінь БАКАЛАВРА складання єдиного вступного екзамену з іноземної мови у формі ЗНО є ОБОВ’ЯЗКОВИМ.
При вступі на програму МВА для осіб, які здобули освітній ступінь МАГІСТРА або освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТА за іншою спеціальністю вступний екзамен з іноземної мови може складатися в Університеті.
Тривалість навчання: 2 роки
Формат навчання: модульний (очно-заочний): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
Мова навчання: українська (ряд факультативних дисциплін викладається англійською мовою)
Вартість навчання: 100 000 грн/рік