Курси іноземної мови для дітей та підлітків

Дитячі групи
Дитячі групи формуються зі школярів 1-4 класів. На заняттях діти в ігровій формі навчаються основним видам мовленнєвої діяльності – говорінню, читанню, письму та сприйняттю текстів на слух відповідно до шкільних програм з обраної іноземної мови. У навчанні використовуються сучасні підручники, відеофільми, пісні, вірші та інші цікаві для дітей матеріали.

Підліткові групи
Підліткові групи формуються зі школярів 5-8 кл. Заняття з обраної іноземної мови орієнтовані як на поглиблення знань учнів, отриманих у школі, так і на вивчення другої іноземної мови з нульового рівня.
Курс також має на меті розвиток у підлітків навичок усного та письмового спілкування іноземною мовою, поглиблення знань і вмінь використання граматичних структур, розширення лексичного запасу відповідно до проблематики, яка цікавить школярів у цей вік.

Обсяг курсу визначається відповідно до рівня загальномовної підготовки случала. Мінімальна тривалість курсу становить 48 академічних годин: двічі на тиждень по 2 години упродовж трьох місяців. Тривалість заняття – 2 академічні години (по 45 хвилин).

Викладачі: Тараненко Лариса Іванівна, Гавриленко Валерія Миколаївна.
Контактна інформація: litera@i.ua