ПОЛЬСЬКА МОВА

Існують мови, територіальне поширення яких зовсім незначне, однак від цього вони не втрачають своєї оригінальності та значимості. Однією з таких мов є польська.
У центрі іноземних мов навчання польської мови здійснюється за допомогою комунікативної та тренінгової методик, до кожної групи та студента підбирається індивідуальний підхід, що сприяє створенню позитивної та дружньої атмосфери у процесі вивчення.
Мета навчання – розвиток навичок мовлення, письма, читання та аудіювання. Результат досягається використанням сучасних та апробованих підручників, автентичних матеріалів та інформаційних технологій.

Центр іноземних мов пропонує декілька напрямів вивчення польської мови:

 • загальні або інтенсивні курси
 • курс розмовної мови
 • індивідуальний курс
 • культурно-історичний курс польської мови
 • курс підготовки до міжнародних іспитів

Опис пропонованих для вивчення рівнів польської мови

Рівень польської мови: Podstawowy (elementarny) (А1)
Людина, що користується мовою на цьому рівні, може розуміти і використовувати знайомі основні фрази і вирази, що стосуються повсякденного життя. Вона може представити себе та інших, а також формулювати питання щодо особистого життя, таких як місце проживання людини або про людей, яких вона знає чи про речі, які їй належать. Може брати участь у нескладній розмові, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко та готовий надати допомогу.
На цьому рівні польської мови студенти:

 • отримують загальне уявлення про польську мову, її структуру та фонетичну систему;
 • вивчають алфавіт, правила читання;
 • опановують більше 900 найбільш поширених лексичних одиниць (слів, фраз, виразів, кліше);
 • розвивають навички сприйняття польської мови на слух;
 • опановують найбільш уживані й необхідні для повсякденного спілкування граматичні структури;
 • долають психологічний бар’єр;
 • вчаться будувати прості речення й питання.

Рівень польської мови: Podstawowy (wstępny) (А2)
Людина, що користується мовою на цьому рівні, розуміє речення і часто вживані вирази, пов’язані з повсякденним життям (наприклад, основні дані, що стосуються особи співрозмовника, його сім’ї, покупок, оточення, роботи тощо). Може порозумітися в простих і рутинних комунікативних ситуаціях, що вимагають простого, прямого обміну інформацією на знайомі чи побутові теми. Вона може легко описати своє походження, оточення, а також обговорювати питання, пов’язані з найважливішими проблемами щоденного життя.
Студенти на цьому рівні польської мови (на додаток до вмінь та навичок, опанованих на попередньому рівні) отримують уміння:

 • будувати прості речення й питання;
 • написання листівки, e-mail, невеликого запита або повідомлення;
 • грамотно почати телефонну розмову;
 • коротко охарактеризувати себе;
 • спілкуватися польською мовою у різних побутових ситуаціях.

Для отримання Карти Поляка та посвідки на проживання в Польщі достатньо рівня А2.

Рівень польської мови: Średni (progowy) (В1)
Людина, що користується мовою на цьому рівні, розуміє основний зміст тексту, виражений в чітких та стандартних висловлюваннях, що стосуються відомих їй тем та подій, типових для роботи, навчання, дозвілля і т.д.
Мовець цього рівня може взяти участь у більшості комунікативних ситуацій, які виникають під час подорожі в регіоні, де розмовляють польською мовою. Може скласти просте висловлення на теми, які вона знає, або які її цікавлять, а також описати враження, події, мрії, надії і прагнення, коротко викладаючи або обґрунтовуючи свою думку і плани.

Студенти на цьому рівні польської мови (на додаток до вмінь та навичок опанованих на попередніх рівнях):

 • опановують 2000 часто вживаними лексичними одиницями (включаючи слова попередніх рівнів), частина з яких є стійкими висловами, ідіомами, фразовими дієсловами;
 • засвоюють досить складні граматичні структури;
 • надають інформацію особистого й неособистого характеру;
 • можуть описати ситуацію, місце або людину, формулювати своє ставлення до предметів, проблем і людей;
 • вміють написати листівку, офіційне/неофіційний лист, e-mail, запит, вибачення або прохання;
 • вміють грамотно вести телефонну розмову;
 • можуть охарактеризувати себе.

Рівень польської мови: Średni (średni ogólny) (В2)
Людина, що користується мовою на цьому рівні, розуміє основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі з розумінням дискусій на технічні теми у своїй галузі спеціалізації. Може спілкуватися настільки спонтанно і побіжно, щоб вести звичайну розмову з носіями мови, не викликаючи при цьому напруження у будь-якої зі сторін. Може формулювати чіткі усні та письмові висловлювання у широкому діапазоні тем, а також пояснити свою точку зору з обговорюваних питань, ураховуючи переваги і недоліки різних варіантів.

Студенти на цьому рівні польської мови (на додаток до вмінь та навичок опанованих на попередньому рівні) володіють:

 • 2200 лексичними одиницями, частина з яких є стійкими висловами, ідіомами, фразовими дієсловами. Крім того, слухачі опановують різними варіантами вживання того самого слова, а також синонімами та антонімами різних лексичних одиниць;
 • складними граматичними структурами;
 • навичками формулювання складних речень, діалогів і текстів;
 • навичками ведення тривалої бесіди;
 • уміннями сприймати загальний зміст інформації з контексту й реагувати відповідним чином;
 • уміннями доповнювати виклад тої або іншої ситуації особистими коментарями;
 • уміннями укладати характеристику себе й інших.

ЗНАННЯ МОВИ НА РІВНІ ЩОНАЙМЕНЩЕ В1 ВИМАГАЄТЬСЯ ВІД УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРАГНУТЬ НАВЧАТИСЯ АБО СТАЖУВАТИСЯ В ПОЛЬСЬКИХ ВНЗ.

Рівні польської мови: Zaawansowany (kompetencji językowej С1) i (wysokiej kompetencji językowej С2)
На рівні польської мови С1 та С2 Ви поступово наближаєтесь до такого рівня польської мови, коли можете спілкуватися нею як рідною (рівень носія мови).
Сертифікат знання мови на рівні С2 вимагається для працевлаштування та при вступі до медичних університетів.

Загальний курс польської мови
Вивчення польської мови включає вивчення лексики, граматики, різноманітних нюансів мови, охоплює такі теми, як: знайомство, хобі, професійна діяльність, сім’я тощо. Заняття включають не лише загальні теми, але й додаткові історичні, культурні та літературні матеріали, що розширюють світогляд слухачів курсу. Кожен рівень (А1-С2) має на меті використання відповідних навчально-методичних комплексів. На заняттях виконуються вправи на розвиток різних навичок володіння польською мовою, слухачі прослуховують аудіоматеріали, переглядають відео, беруть участь в іграх та дискусіях, що викликають цікавість до навчання.

Інтенсивний курс польської мови
Програма цих курсів розрахована на всі рівні володіння мовою (А1-С2). Курс одного рівня триває – 3 – 5 місяців. Заняття проходять 3-5 разів на тиждень по 90 хвилин. Програма інтенсивних курсів повністю відповідає програмі загальних курсів.

Курс розмовної польської мови
Такі курси передбачені для студентів з рівнем володіння мови не нижче А2. На заняттях використовуються спеціальні методичні, аудіо- та відеоматеріали. Більша частина навчання проходить у формі дискусій, під час яких розширюєтеся лексичний запас, грамотність та легкість у висловлюванні думок, долаєтеся мовний бар’єр. Граматичний матеріал на даному курсі не є важливим аспектом.

Курс підготовки до міжнародних іспитів
Такі курси передбачені для студентів з рівнем володіння мови не нижче А2. У процесі навчання опрацьовуються всі аспекти завдань іспиту.
Сертифікат з польської мови як іноземної є єдиним державним документом, який підтверджує знання польської мови. В іспиті беруть участь особи, які хотіли б засвідчити рівень своїх знань з польської мови документально. Зазвичай це ті, хто хоче навчатися, працювати в Польщі або отримати громадянство.
Зверніть увагу, що при вступі до польських університетів, однією з вимог є наявність сертифікату про знання мови. Що це означає? Деякі вузи Польщі, наприклад недержавні, вимагають будь-який сертифікат, в якому йдеться про те, що абітурієнт пройшов певний курс польської мови. Державні вузи Польщі вимагають, як правило, саме сертифікат Державної Сертифікаційної Комісії  (якщо його немає, то вуз може провести додатково власний тест на знання польської мови на рівні В1 чи В2, або співбесіду по Скайпу).

Сертифікат Державної Сертифікаційної Комісії можна отримати з трьох рівнів знання польської мови (усього 6 рівнів: А1, А2, В1, В2, С1, С2):
В1 – середній;
В2 – вище середнього;
С2 – професійний.

Предметом оцінювання є володіння навичками і вміннями з аудіювання, граматики, письма, розуміння тексту та усного мовлення.

Вартість іспиту:
В1 – 60 євро;
В2 – 80 євро;
С2 – 100 євро.

У разі позитивної оцінки та при бажанні отримати сертифікат, вартість сертифікату – 20 євро.
Іспити проходять в різних країнах та різних містах світу. За детальною інформацією звертайтесь на офіційний сайт Комісії: http://www.certyfikatpolski.pl

Курс польської мови викладає Ірина Ярославівна Капанайко