Вступ до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) вступників з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи

Для участі в конкурсному відборі абітурієнт повинен представити в Приймальну комісію наступні документи:

  • атестат про повну загальну середню освіту або диплом з додатком (оригінал або копія)
  • сертифікат УЦОЯО 2017 – 2020 років (крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 -2020 років)
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см
  • копія ідентифікаційного коду
  • паспорт або свідоцтво про народження (для осіб до 16 років)
  • посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток (для юнаків для вступу на денну форму)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників Міжнародного університету фінансів на основі повної загальної середньої освіти

/td>

Спеціальність Програма Перелік конкурсних
предметів (ЗНО)
Ваговий
коефіцієнт
Мінімальна
кількість
балів
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємництва 1. Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Іноземна мова або Географія або Історія України або Біологія або Фізика або Хімія 0,3 100,0
072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Корпоративні фінанси та фінансова аналітика

Інформаційні технології в фінансах

1. Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Іноземна мова або Географія або Історія України або Біологія або Фізика або Хімія 0,3 100,0
073 Менеджмент Управління бізнесом та інноваціями

Менеджмент міжнародного бізнесу

1. Українська мова та література 0,2 100,0
2. Математика 0,4 100,0
3. Іноземна мова або Географія або Історія України або Біологія або Фізика або Хімія 0,3 100,0


Ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту – 0,1

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А, де

КБ – конкурсний бал
П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого предмету;
П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з другого предмету;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або з третього предмету;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 5 правил Прийому);
К1 – ваговий коефіцієнт першого  предмету;
К2 – ваговий коефіцієнт другого предмету;
К3 – ваговий коефіцієнт третього предмету;
К4 – ваговий коефіцієнт атестату про повну загальну середню освіту.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Тривалість навчання:
• денна (очна)– 4 роки
• заочна з дистанційною технологією навчання– 4 роки

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Терміни подання заяв:
• денна – 3 14 липня по 23 липня
• заочна з дистанційною технологією навчання – І потік з 3 14 липня по 23 липня;  ІІ потік з 16 серпня по 13 вересня 2020 року

ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Увага! Студентам МУФ надається можливість паралельного навчання за спільними програмами «Два дипломи»:
МУФ – Університет дю Мен (Франція)
МУФ – Віденський університет прикладних наук (м. Відень, Австрія)
Університет економіки в Бидгощі (WSG) – Польща

Для успішної реалізації програм за моделлю «Два дипломи» Університет забезпечує поглиблене вивчення студентами іноземних мов в ЦЕНТРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ.

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)