Заочно-дистанційне навчання у Міжнародному університеті фінансів

Заочно-дистанційна освіта
це поєднання класичної заочної форми
з сучасними технологіями дистанційнного навчання,
які забезпечують зручне здобуття якісної освіти

Здійснюється набір для здобуття бакалавра та магістра за всіма напрямами та спеціальностями на заочно-дистанційне навчання

Особливості навчального процесу • на установчих сесіях студенти отримують завдання, відвідують практичні заняття, семінари, тренінги та виконують лабораторні роботи, що забезпечує якісне виконання індивідуальних робіт з навчальних дисциплін
• усі індивідуальні завдання здаються дистанційно впродовж семестру через Віртуальний Міжнародний університет фінансів
• складання заліків може здійснюється дистанційно по завершенню вивчення дисциплін ще до початку екзаменаційної сесії
• впродовж екзаменаційної сесії студенти здають лише екзамени та захищають курсові роботи
Програми/
напрями підготовки
Бакалаврські програми: Міжнародний бізнес та аналітика, Управління бізнесом, Міжнародна економіка, Економіка підприємництва, Туристичний бізнес, Фінансова аналітика, Фінанси підприємства
Магістерські програми: Міжнародний бізнес, Електронний бізнес, Стратегічне управління бізнесом, Міжнародна економіка, Управління бізнесом в індустрії здоров’я та краси, Управління в індустрії туризму, Економіка та управління в рітейлі, Економіка підприємництва, Фінансова аналітика, Фінансовий інжиніринг, Корпоративні фінанси, Міжнародні фінанси, Облік, аудит та оподаткування
Тривалість навчання 4 роки – бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти)
2, 3 роки – бакалавр (на овнові диплома молодшого спеціаліста)
1,5 роки – магістр (на основі профільного бакалавра)
2 роки – магістр (на основі непрофільного бакалавра)
3 роки – бакалавр (на основі незакінченої вищої – для студентів 2-5 курсів ВНЗ або непрофільної освіти)
Документ про дистанційну освіту державний диплом з обраної спеціальності (зразок диплому бакалавра, магістра)

 

Документи для вступу
на бакалаврат:

 • атестат про повну загальну середню освіту або диплом з додатком (оригінал або копія)
 • сертифікат УЦОЯО
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см
 • копія ідентифікаційного коду
 • паспорт або свідоцтво про народження (для осіб до 16 років)

на магістратуру:

 • диплом бакалавра з додатком (оригінал або копія)
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см
 • копія ідентифікаційного коду
 • паспорт громадянина України (1, 2 та 11 сторінки) (копія)

ЗАОЧНА ФОРМА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

Зручність навчання:

 • індивідуальний характер навчання з використанням інтернет-технологій
 • самостійний вибір темпу і порядку вивчення дисциплін в рамках навчального семестру
 • постійний зворотній зв’язок з Університетом: викладачами та методистами
 • доступність навчальних матеріалів впродовж усього періоду навчання

Навчально-технологічні переваги:

 • чітка організація навчального процесу та чіткий контроль за виконанням блочно-модульних завдань відповідно графіку
 • зручне та об’єктивне оцінювання засвоєних знань та індивідуальних робіт

Індивідуальність процесу навчання

Кожен студент має персональну сторінку у «Віртуальному Міжнародному університеті фінансів», яка включає:

 • перелік дисциплін на навчальний семестр
 • навчальні матеріали (лекції, електронні посібники, підручники, презентації, електронну бібліотеку)
 • розклад виконання завдань з кожної дисципліни
 • електронну залікову книжку

ВСТУП НА І КУРС (БАКАЛАВРАТ)
ВСТУП ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (БАКАЛАВРАТ)
ВСТУП НА ПАРАЛЕЛЬНУ ОСВІТУ (БАКАЛАВРАТ)
ВСТУП НА МАГІСТРАТУРУ
ВСТУП НА ДРУГУ ВИШУ ОСВІТУ (МАГІСТРАТУРА)

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами: (044) 277 84 82, 204 97 27, (050) 413 43 46 – приймальна комісія
Прийом документів здійснюється за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ», корп.1 (ліве крило)
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua