У структурі університету діє центр кар’єрного зростання, який у співпраці з «Українською фундацією талантів» надає широкий спектр освітніх послуг у сфері перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу

Ми завжди використовуємо найбільш сучасні способи навчання та викладання, запрошуємо практиків, які працюють у вітчизняних та міжнародних компаніях, пропонуємо майстер-класи, тренінги, проєкти, кейси і семінари, що проводять висококваліфіковані експерти з бізнесу.

Вивчення технологій і мов програмування:

Технічна англійська мова для IT-фахівців:

Навчаємо:

 • аналітично опрацьовувати фахові англомовні джерела;
 • вільно користуватися термінологією ІТ-сфери;
 • оперувати конструкціями, характерними для ділового професійного спілкування у галузі інформаційних технологій і телекомунікаційних систем;
 • робити презентації й вести діалог професійного характеру тощо.

Job-related training та Successful Interview

 Курси англійської мови, направлені на успішне проходження співбесіди та допоможуть працевлаштуванню в міжнародних компаніях

 Профільний переклад:

ЦКЗ МУФ – це  висококваліфіковані перекладачі, редактори, медіа команда із багаторічним досвідом, які спеціалізуються в конкретних галузях науки і техніки, адже специфіка ринку інженерної продукції вимагає від перекладача точності і максимальної відповідності тексту оригіналу.

Ми забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного замовлення та гарантуємо конфіденційність отриманої інформації.

 Надаємо послуги профільного перекладу документів, аудіо- та відео матеріалів для міжнародних компаній та закладів вищої освіти України.

Нашими профільними сферами є:

 • письмовий технічний переклад;
 • переклад юридичної документації;
 • переклад та адаптація профільної документації для інженерних компаній.
 • переклад економічних текстів і текстів сфери медицини;
 • переклад наукових статей і тез доповідей іноземними мовами;
 • переклад презентацій;
 • робота з аудіо- та відеозаписами;
 • дублювання звукових доріжок

Переклад здійснюємо англійською, французькою, німецькою, іспанською, італійською, польською, латинською, новогрецькою, китайською, японською мовами.

Ефективні комунікації:

Курс призначений для кожної людини яка хоче покращити свої навички в комунікації, в будь-якому контексті свого життя.

 • Прокачати навички публічного виступу та стати лідером для своєї аудиторії
 • Впевнено керувати діалогом для досягнення поставлених цілей
 • Знаходити спільну мову з командою та партнерами
 • Керувати своїми емоціями та впливати на інших
 • Освоїти сучасні правила ділового листування
 • Вивчити основні навички переговорів

«Копірайтинг у рекламі та PR» 

Тренінговий курс орієнтований на формування у слухачів фахових компетентностей, які слугуватимуть підвищенню їх конкурентної спроможності на ринку, враховуючи сучасні тенденції та потреби в розширенні медіапростору за рахунок якісних, влучних і результативних текстів.

За результатами проходження курсу слухачі опанують:

– специфікою роботи з цільовою аудиторією;

– особливостями контент маркетингу, роботи з контентом у соцмережах, брендингом, SMM, неймінгом, слоганістикою.

– принципами і механізмами створення рекламних текстів (форми і види текстів, засоби сторітелінгу, засоби і прийоми психологічного впливу, вживання мовних штампів і кліше,

– закономірностями складання текстів великих форм (статті, логнгріди, PR-матеріали, технологія написання інтерв’ю, путівників, мемуарів, критичних текстів,

– прийомами редагування різних типів тексту (застосування нового українського правопису, робота з текстами для різних вікових груп, концепція «наукової реклами», застосування інноваційних підходів у рекламі).

Курс ділового етикету і протоколу:

В цьому курсі ми навчимо вас:

 • Правильно спілкуватись (вітання, рекомендування, етикет бізнес карток, неформальні бесіди, уміння слухати і говорити, спілкування не лише словами а мімікою і жестами.
 • Стиль та імідж ділової людини (зовнішній вигляд і професійний імідж, вимоги до ділового одягу, загальні принципи та критерії підбору ділового гардеробу, традиційний діловий гардероб: стратегія для жінок / стратегія для чоловіків.
 • Етикет офісу. Візит до офісу: поведінка хазяїна офісу / поведінка гостя (бізнес-картки, перерви у бесіді, привітання)
 • Спілкування за допомогою технічних засобів(етикет телефонних розмов, особливості використання мобільних телефонів, етикет використання е-mail у ділових ситуаціях).
 • Ділові зустрічі і засідання: підготовка і проведення
 • Офіційні, ділові прийоми
 • Ділові поїздки
 • Діловий етикет і протокол країн світу
 • Ділові подарунки

Українська для держслужбовців:

Курс з української мови для підготовки до складання іспиту на рівень вільного володіння державною мовою першого ступеня та другого ступеня.

Навчимо:

 • Комунікативній компетенції яка, охоплює мовну, мовленнєву та соціокультурну компетентності й відображає здатність особи комплексно застосовувати широкий діапазон різноманітних вербальних і невербальних засобів спілкування в конкретних ситуаціях.
 • Компетенції мови яка, передбачає знання фонетичних, орфоепічних, лексичних, орфографічних, граматичних та стилістичних норм сучасної української мови.
 • Мовленнєвої компетенції яка, охоплює вміння сприймати та відтворювати інформацію.
 • Соціокультурній компетенції передбаченій знання з історії, культури, українознавства, етикету тощо, а також уміння використовувати ці знання у процесі офіційного спілкування.

Польская мова для працівників медичної сфери:

Слухачів курсу готують до спілкування з медичними працівниками, а також до професійного огляду пацієнтів, діагностики й медичних консультацій.

Тематичні блоки

 • Вступ до медичної польської мови.
 • Частини тіла й основні недуги, пов’язані з ними.
 • Прості медичні випадки.
 • Початкова бесіда з пацієнтом.
 • Інтерв’ю про сім’ю та екологію.
 • Внутрішні органи й поділ на системи та порожнини.
 • Системи й захворювання: дихальна система, система кровообігу, травна система, сечостатева система, жіноча та чоловіча статева система, нервова система, опорно-руховий апарат.
 • Бесіда з пацієнтом-дитиною.
 • Хвороби цивілізації: наркоманія, нікотинова залежність, алкоголізм.
 • Курс завершується іспитом, на якому перевіряють усі навички: аудіювання, розуміння читання, письмо на аудіювання (диктант). Усна частина іспиту проводиться на підставі обраної медичної справи.
 • Якщо у слухача є початкові знання польської мови, спершу вивчається матеріал «Загальна польська мова рівень А1/А2», а потім поглиблено опрацьовується медична термінологія.

Загальна та бізнес польська мова

 • Учасники курсу вивчають граматичні структури й розвинуть мовні навички: говоріння, аудіювання, письмо та розуміння / читання.

 

 Здійснюємо підготовку до складання міжнародних іспитів з англійської та французької мов IELTS, TOEFL, FCE, CAE, DAF, DELF, DALF

Мета курсу – підготовка слухачів з усіх видів іншомовної  мовленнєвої діяльності (аудіювання, усне мовлення, читання і письмо) до складання кваліфікаційних іспитів відповідно до дескрипторів Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти для академічної іноземної мови (рівні В1, В2, С1 і С2)

Додатково пропонуємо курс вивчення вищої математики та фізики англійською та французькою мовами.

ПІДГОТОВКА УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ, ВИПУСКНИКІВ ПТУ І КОЛЕДЖІВ, СТУДЕНТІВ ДО ЗНО/ДПА/ЄВІ:

 9 навчальних дисциплін на вибір;

 • висока якість надання освітніх послуг;
 • перевірені методики й прийоми навчання;
 • неперервний моніторинг якості засвоєння матеріалу;
 • висококваліфікований професорсько-викладацький склад з багаторічним досвідом роботи

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефоном +38(095) 625 20 92