Наш університет підтримує викладачів, саме тому пропонує пройти:

Міжнародний університет фінансів проводить підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін за спеціальностями:

  • Облік та оподаткування
  • Економіка
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Менеджмент

Університет також забезпечує підвищення кваліфікації викладачів за дисциплінами: Стратегічне управління, Інноваційний менеджмент, Корпоративне управління, Фінансовий менеджмент, Інвестування, Аналіз банківської діяльності, Банківська система, Економіка підприємства, Податкова система, Планування і контроль на підприємстві, Фінансовий ринок, Податковий менеджмент, Інформаційні системи і технології на підприємстві, Гроші і кредит, Правове забезпечення діяльності підприємства, Регіональна економіка, Електронний бізнес та WEB-технології.