Сокирська Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», фахівець з англійської мови для інформаційних технологій та телекомунікаційних систем.

У 2009 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ».
У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію «Соціолінгвістичні особливості просодичного оформлення відмови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник –Л.І. Тараненко).

Має 20 публікацій, у межах яких нею в теоретичному плані обґрунтовано: класифікацію провідних лінгвістичних ознак актуалізації різних видів і типів висловлень відмови; схему варіантів породження свідомістю адресата певних класів висловлень відмови; класифікацію ознак тактик реалізації відмови; когнітивні моделі механізму кодування та декодування смислу відмови в англійському діалогічному мовленні.