Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр», спеціалізація «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Вчений ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами», 2010 р

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: управління підприємствами в умовах економіки знань, управління знаннями та змінами на підприємствах

Наукова діяльність

Автор понад 100 наукових праць, з них 90 наукових (більше 50 у фахових виданнях), 5 монографій (у співавторстві).

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oZKlmXAAAAAJ
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0421-0630

Наукові досягнення:

 • Бізнес-консультант
 • Асоційований член в Українській Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

Друковані видання (за останні 5 років)

Монографії:

 1. Smoliar L. Ilyash O., Koba N., & Trofymenko O. (2021). Strategic imperatives of knowledge management in an organization. Dzintra Atstaja, & Viktor Koval (Eds.).
  (2021). Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development (pp.70-97). Riga, Latvia: BA School of Business and Finance. http://doi.org/10.5281/zenodo.4454180

Публікації у міжнародних виданнях:

 1. Knowledge and innovation management for transforming the field of renewable energy. Springer CCIS series (Communications in Computer and Information Science).2021
  (Scopus).

Статті у фахових виданнях:

 1. Коба Н. В., Зборовський A. В. Теоретичні підходи до трактування поняття «Інноваційний потенціал». Підприємництво та інновації: журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». – К.: 2017. – Вип.3. – С.49–55.
 2. Коба Н. В., Соколенко І. Ю. Феномен самонавчальних організацій в економіці знань. Підприємництво та інновації: журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». – К.: 2017. – Вип.4. – С.69–74.
 3. Коба Н. В., Коба М. О. Форми кооперації в бізнесі. Підприємництво та інновації: журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». – К.: 2019. – Вип.7. – С.75–79.