ДРУГА ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА – МАГІСТРАТУРА

Міжнародний університет фінансів за моделлю «Друга вища економічна освіта» пропонує магістерські програми підготовки професійних менеджерів, фінансистів, економістів, обліковців міжнародного рівня, здатних забезпечувати сталий розвиток національної економіки у ХХІ ст.

Ви маєте змогу отримати другий диплом магістра за такими спеціальностями та програмами:

На сьогодні розроблено нові освітні магістерські програми «Фінансова аналітика», «Фінансовий інжиніринг», відкриття яких було обумовлено великою потребою в підготовці фахівців для фінансового ринку, які вміють аналізувати і оцінювати тренди в різних галузях економіки, здатних до проведення фінансового аналізу економічних процесів відповідно до вимог сьогоднішнього дня. Цільовою аудиторією магістерських програм є випускники провідних технічних і економічних вузів країни, що мають високий рівень математичної підготовки і орієнтовані на роботу у фінансовому секторі.

Пріоритетним завданням для університету було відкриття у 2017 р. нових освітніх програм «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна економіка» на рівні магістратури. Це інтенсивні сучасні освітні програми, які відповідають найактуальнішим трендам в бізнес освіті. Унікальність програм полягає в поєднанні двох фокусів – міжнародний бізнес та бізнес аналітика, що дає можливість здійснювати підготовку висококласних аналітиків, візіонерів, трендмейкерів у сферах міжнародної економіки, міжнародних фінансів і міжнародного бізнесу загалом.

Актуальність створення освітньої  магістерської програми «Електронний бізнес» у 2017 р. була обумовлена великою потребою в підготовці фахівців для електронного бізнесу. З розвитком інформаційних технологій міждисциплінарний характер електронного бізнесу буде лише посилюватися. Сьогодні компетенції фахівців в цій області затребувані, практично у всіх сферах бізнесу, так як сучасний бізнес активно використовує Інтернет-технології не тільки в цілях інформування і реклами, але також для розробки і продажу товарів і послуг, інтегрованого управління ресурсами компанії.

Університет у 2017 р. вперше впроваджує сучасні магістерські програми галузевого призначення: «Управління бізнесом в індустрії здоров’я та краси»,  «Економіка та управління в рітейлі», «Управління в індустрії туризму». Цільова підготовка  високопрофесійних  аналітиків і стратегів,  які  володіють інструментами та  методами стратегічного управління, а також мають специфічні галузеві знання, відповідає вимогам  розвитку бізнесу в цих індустріях.

Переваги програм підготовки магістрів
1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
2. Синергія фінансів, математики і WEB-технології. Наші студенти в Академічному сертифікаційному центрі SAP МУФ  отримують унікальні знання та практичні навички використання фінансових, управлінських та інформаційних технологій при освоєнні програми TERP10 SAP ERP «Інтеграція бізнес-процесів» та інших інформаційних програм.
3.  Програми є практико-орієнтовані. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють брати участь у вирішенні реальних завдань компаній.
4. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове.
Студенти можуть також факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
5. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.
6. Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів.
7. Вечірні та суботні заняття дозволяють студентам вчитися і працювати одночасно. Студенти набувають корисні зв’язки для майбутньої кар’єри

Термін навчання: 2 роки

Форма навчання: очна (четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30) або заочна з дистанційною технологією навчання

ВСТУП НА ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ